Εθελοντική Πρωτοβουλία Φοιτητών ΠΑΔΑ για Εκπαιδευτικές Βιντεοσκοπήσεις

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Π.Καλδής με μία ομάδα φοιτητών που παρέλαβαν τον καινούργιο εξοπλισμό.

Ολοκληρώθηκε από το Ίδρυμα η προμήθεια και η παράδοση κατάλληλου ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε εθελοντές φοιτητές του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού για βιντεοσκοπήσεις υποδειγματικών επιδείξεων εργαστηρίων αναφορικά με την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όσα εργαστήρια δεν είναι εφικτή η δια ζώσης διδασκαλία λόγω των επίκαιρων συνθηκών.

Από την παρουσίαση των μηχανών και του υπόλοιπου εξοπλισμού στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών από την εταιρεία Olympus Hellas

Η κίνηση αυτή αποτελεί υλοποίηση πρωτοβουλίας του Διευθυντή του Τομέα “Βίντεο, Οπτικοακουστικών & Φωτογραφικού Δοκιμίου”, Επίκουρου Καθηγητή Νίκου Αποστολόπουλου στο πλαίσιο του μαθήματος του Γ΄Εξαμήνου “Στάδια Παραγωγής Βίντεο”.

Πρύτανης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες του ΠΑΔΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση napostol@uniwa.gr για την πραγματοποίηση συνεργασίας προκειμένου να καθοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές για τις βιντεοσκοπήσεις βάσει των ωρών των εργαστηρίων, όπως αυτές είναι αποτυπωμένες στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εκάστοτε Τμήματος.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, παρευρέθηκε στην έναρξη αυτής της δράσης μαζί με την καθηγήτρια Αναστασία Μαρκίδου, Πρόεδρο του Τμήματος και συνεχάρησαν τους φοιτητές.

Ο Επίκουρος καθηγητής Ν.Αποστολόπουλος εξηγεί την διαδικασία διανομής των μηχανών και του υπόλοιπου εξοπλισμού στους φοιτητές.