Νέα ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα του ΠΑΔΑ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του ιστοτόπου του προγράμματος Erasmus+/ International Credit Mobility (ICM) του ΠΑΔΑ (http://erasmusglobal.uniwa.gr/), μια νέα ενότητα-ιστοσελίδα (http://erasmusglobal.uniwa.gr/continents) αναπτύχθηκε που περιγράφει εμπειρίες των μετακινήσεων του προσωπικού κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 με δημιουργικό και πρωτοποριακό τρόπο.    

Το πρόγραμμα Erasmus+/International Credit Mobility (Erasmus+/ICM) ή Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα (απόδοση στα ελληνικά) είναι ένα από τα νεώτερα προγράμματα του Erasmus+, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – https://www.iky.gr/el/). Το ως άνω πρόγραμμα θεωρείται από τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά προγράμματα στη διαχείριση, από τη διαδικασία συγγραφής της πρότασης μέχρι και την τελική υλοποίησή του. Σχετίζεται δε με δραστηριότητες μετακίνησης προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, καθώς και φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠAΔA) και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων από χώρες-εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προγράμματα Erasmus+ οι διαδικασίες και οι επιχορηγήσεις για όλες τις μετακινήσεις από και προς το ΠΑΔΑ πραγματοποιούνται από το Ίδρυμά μας με τη σημαντική συμβολή του Eιδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Η εξωστρέφεια του ΠAΔΑ μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος, με την αμέριστη και πολύτιμη βοήθεια του Ιδρυματικού Υπεύθυνου των προγραμμάτων Erasmus, Πρύτανη κ. Παναγιώτη Καλδή, παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες, παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που οδεύει προς τη λήξη του.

Με την ελπίδα, ότι το νέο ακαδημαϊκό έτος θα μας βρει σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που μας αφήνει το τρέχον και αναμένοντας τα αποτελέσματα της Ιδρυματικής πρότασης του προγράμματος περί τα τέλη Ιουλίου να διατηρήσουν το ΠΑΔΑ στην 1η θέση σε ύψος επιχορήγησης και αριθμό μετακινήσεων ανάμεσα στα ΑΕΙ της χώρας και σε περίοπτη θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της ΕΕ, η αναφερόμενη ιστοσελίδα θα συμπληρωθεί με καινούργιες εμπειρίες.