Νέοι και Ναρκωτικά

«ΝΕΟΙ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» το θέμα της εκπομπής “FIRST FROM THE WEST” για αυτή την εβδομάδα. Φιλοξενήθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, Πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και Γιώργος Κουλιεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Επικοινωνήθηκαν οι δράσεις πρόληψης και τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ για τους νέους χρήστες.
Επιπλέον αναπτύχθηκε κοινωνιολογικά και ψυχικά το εν λόγω ζήτημα σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, αλλά και Πολιτείας.
Τη συζήτηση συντόνισε η Γλυκερία Τερζή.