Συνεργασία του ΠΑΔΑ με το νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων του Ιδρύματος

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής τους εκπροσώπους του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σταύρο Δουλκερίδη, Πρόεδρο ΔΣ και Ιωάννη Κολλιαλή, Γενικό Γραμματέα παρουσία του Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, Καθηγητή Σταύρου Καμινάρη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανακοίνωση της νόμιμης αναγνώρισης του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων ΠΑΔΑ από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η εξέταση της δυνατότητας φιλοξενίας γραφείων του Συλλόγου στις εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ, δράσεις δραστηριοποίησής του, η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η συνδρομή του Πανεπιστημίου στη διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων μηχανικών 5ετούς φοίτησης, καθώς και περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας.

Ο πρύτανης ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους την υποστήριξη του Ιδρύματος στις προσπάθειές τους και τη συμπόρευση στο αίτημά τους για εργασία βάσει των επαγγελματικών τους προσόντων.

Ανέφερε ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη τους 750 και ότι φαίνεται να υλοποιείται η εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την πρόταση αντιστοιχίας Τμημάτων Σχολών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, ανέφερε την συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, όπως και την έκδοση της απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελου Συρίγου 4124/3.8.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4124),με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

Επιπλέον είπε ότι ήδη έχει σταλεί στην ως άνω Επιτροπή η προβλεπόμενη έγκριση από την Σύγκλητο του ΠΑΔΑ των προγραμμάτων σπουδών των  Τμημάτων Μηχανικών και η βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ικανοποιητική πρόοδο πιστοποίησης Τμημάτων Μηχανικών, αλλά και άλλων του Ιδρύματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που συνδέεται με την προηγούμενη διαδικασία.

Οι παρόντες εξέφρασαν την αμοιβαία ικανοποίησή τους και αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν τις συναντήσεις τους και τον συντονισμό των ενεργειών τους!

Προηγούμενο άρθροΤροφιμογενείς λοιμώξεις
Επόμενο άρθροΝέες θέσεις ανάγνωσης για ΦμεΑ στις Βιβλιοθήκες του ΠΑΔΑ