Νέες θέσεις ανάγνωσης για ΦμεΑ στις Βιβλιοθήκες του ΠΑΔΑ

Εικόνα 1: Οι θέσεις ανάγνωσης για ΦμεΑ όπως έχουν εγκατασταθεί στις Βιβλιοθήκες «Άλσους Αιγάλεω» (αριστερά) και «Αρχαίου Ελαιώνα» (δεξιά).

Στις Βιβλιοθήκες «Άλσους Αιγάλεω» και «Αρχαίου Ελαιώνα» του ΠΑΔΑ εγκαταστάθηκαν και είναι άμεσα διαθέσιμες προς χρήση εννέα (9) θέσεις ανάγνωσης για ΦμεΑ, με ειδικό υποστηρικτικό εξοπλισμό.
Πρόκειται για τρεις (3) όμοιες τριάδες θέσεων ανάγνωσης, εκ των οποίων δύο (2) τοποθετήθηκαν στη Βιβλιοθήκη «Άλσους Αιγάλεω» και μία (1) στη Βιβλιοθήκη «Αρχαίου Ελαιώνα», σε αναλογία με τους αντίστοιχους φοιτητικούς πληθυσμούς (Εικόνα 1).

Η κάθε τριάδα περιλαμβάνει 1 θέση για άτομο με προβλήματα όρασης-χαμηλή όραση, 1 θέση για άτομο με τυφλότητα και 1 θέση για άτομο με κινητικές αναπηρίες-τετραπληγία.
Η κάθε θέση περιλαμβάνει έπιπλο γραφείο και κάθισμα, επιτραπέζιο και επιδαπέδιο τεχνολογικό-υπολογιστικό εξοπλισμό.
Ειδικότερα υπάρχει έπιπλο-γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος για προσαρμογή αμαξιδίου καθώς και ειδικά σχεδιασμένα πληκτρολόγια και συσκευές που αντικαθιστούν το ποντίκι του Η/Υ για άτομα με κινητικές αναπηρίες.
Επίσης έχει εγκατασταθεί λογισμικό που υποστηρίζει τις εξής τρεις βασικές λειτουργίες: (α) ομιλία – αφήγηση του περιεχομένου της οθόνης, για τυφλά άτομα, μέσω της τεχνολογίας Text-to-Speech Synthesis, (β) μεγέθυνση οθόνης και άλλες ρυθμίσεις οθόνης, για διευκόλυνση της χρήσης του Η/Υ από άτομα με χαμηλή όραση, και (γ) σύστημα Braille για τυφλά άτομα.
Επίσης έχουν εγκατασταθεί και 3 εκτυπωτές Braille (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός των θέσεων ανάγνωσης για ΦμεΑ

Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού έγινε από το ΠΑΔΑ στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέσω του μηχανισμού της απόσβεσης. Το προσωπικό των Βιβλιοθηκών παρακολούθησε τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022 εκπαίδευση στη λειτουργία και χειρισμό του εξοπλισμού (hardware και λογισμικό) από την προμηθεύτρια εταιρία enLogic (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών στη χρήση του εξοπλισμού

Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ΠΑΔΑ, η σχετική εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού διατίθενται και σε μορφή video, στην ιστοσελίδα της Πράξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» (https://prosvasi.uniwa.gr/prosvasi-stis-vivliothikes/ ).

Οι ενδιαφερόμενοι ΦμεΑ μπορούν να ζητούν τη χρήση του εξοπλισμού με ένα απλό e-mail τους στο prosvasi@uniwa.gr για κράτηση θέσης και για εξασφάλιση συνοδού, αν χρειάζεται.

Προηγούμενο άρθροΣυνεργασία του ΠΑΔΑ με το νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων του Ιδρύματος
Επόμενο άρθροHμερίδα με θεματική: «Θηλασμός και Υγεία: Στόχος Δημόσιας Υγείας»