ΠΑΔΑ: Πρώτο Βραβείο για την Ενίσχυση της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) με θέμα την «ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και σε σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, απονεμήθηκε το πρώτο Βραβείο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την Αξιοποίηση Εργαλείων και Προτύπων για την προσπάθεια ενίσχυσης της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Η βράβευση αφορά στην πολύ καλή συνεργασία του ΠΑΔΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η «ΕΕΑ» ως επιστημονικός φορέας επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων και μεθόδων αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, να υποστηρίξει δράσεις αξιολόγησης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να διαδώσει πληροφορίες και μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση και να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων – αξιολογητών. Είναι μέλος του Δικτύου Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης, της Διαρκούς Επιτροπής Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP Forum) κλπ.

Όπως αναφέρει ο πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής είναι ιδιαίτερα τιμητική η συγκεκριμένη διάκριση από την ΕΕΑ στην κατηγορίας της αξιοποίησης προτεινόμενων συμπερασμάτων αξιολόγησης και ευχαριστεί την δρα Δήμητρα Ιωάννου, Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, καθώς και την δρα Τίνα Ορφανίδου, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΑ, που αναγνωρίζουν την συνεχή και έμπρακτη προσπάθεια του Ιδρύματος για βελτίωση της δημόσιας λογοδοσίας. 

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι μια επιβεβλημένη ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη στο να προσδίδει αξία και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου! 

Έτσι, έχει συγκροτήσει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, έχει ως επιχειρησιακούς στόχους: 1) τον έλεγχο και την επάρκεια των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπου απαιτείται, 2) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ιδρύματος, 3) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και 4) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου βάσει των αρχών της «χρηστής» δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το προσωπικό του Τμήματος έχει πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημόσιου τομέα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως και Δίπλωμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Καταλυτικός αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια του ΠΑΔΑ είναι η ουσιαστική συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία προσφέρει κατάλληλη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία με συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, και χρησιμότητα συμπερασμάτων.

Η συνεργασία ξεκίνησε με την υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΑΔΑ και ΕΑΔ και συνεχίζεται με από κοινού δράσεις όπως διοργάνωση ημερίδας, με θέμα “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις & Προοπτικές”, συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΔΑ σε πιλοτικές εφαρμογές εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημοσίου κλπ.

Ο Πρύτανης συγχαίρει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την πρόθυμη συμβολή της στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΔΑ, αλλά και στην ευρύτερη συμβολή της στην αντίστοιχη θεσμική θωράκιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ιδιαίτερα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Άγγελο Μπίνη, τ. Διοικητή της ΕΑΔ, στην Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΑΔ, στην Μαρία Κωνσταντινίδου, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, όπως και στα λοιπά στελέχη της ΕΑΔ, που άοκνα προσφέρουν πρακτικά εργαλεία και κατάλληλη τεχνογνωσία στην ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση επωφελεία του δημόσιου συμφέροντος.

Η παραλαβή του βραβείου έγινε από την καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανη Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ, η οποία με τη σειρά της εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα εργαλεία που συνεχώς αποκτώνται και τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην προαγωγή της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και την αναγνώριση του καλού έργου του Ιδρύματος και ευχαρίστησε την ΕΕΑ για το Πρώτο Βραβείο.

Προηγούμενο άρθροΠΑΔΑ και επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Εκδήλωση ιστορικής μνήμης
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο ΠΑΔΑ