Νέα διεθνής ανάδειξη του ΠΑΔΑ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Η διεθνής λίστα κατάταξης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ «Times Higher Education (THE) Impact Rankings» για το 2021, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνοντας και 7 ελληνικά πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συγκαταλέγεται μεταξύ των θέσεων 601-800 παγκοσμίως και εμφανίζεται 3ο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined)  βάσει συνόλου 5 δεικτών που αξιολογήθηκε.
Οι «ΤΗΕ Rankings» είναι οι μόνοι παγκόσμιοι πίνακες επιδόσεων, που αξιολογούν τα πανεπιστήμια έναντι των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Χρησιμοποιούν προσεκτικά βαθμονομημένους δείκτες προκειμένου να παράσχουν ολοκληρωμένη και ισορροπημένη σύγκριση στους τέσσερις τομείς: Έρευνα, Διαχείριση, Προβολή και Διδασκαλία.
Το ΠΑΔΑ συμμετείχε στην αξιολόγηση των Στόχων Βιωσιμότητας που αφορούν την Καλή Υγεία και Ευημερία (Στόχος 3), την Ποιοτική Εκπαίδευση (Στόχος 4), τη Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Στόχος 9), την Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρούς Θεσμούς (Στόχος 16) και τέλος, τη Συνεργασία για τους Στόχους (Στόχος 17).
Ιδιαίτερα επιτυχής χαρακτηρίζεται η επιμέρους διάκριση του ΠΑΔΑ μεταξύ των 301-400 πανεπιστημίων παγκοσμίως ως προς την επίτευξη δυο από τους προαναφερθέντες Στόχους, συγκεκριμένα:
Στόχος 9 «Καλή Υγεία και Ευημερία», για τον οποίο εξετάστηκαν δεδομένα που αφορούν στην έρευνα για βασικές ασθένειες, στην προσφερόμενη υποστήριξη σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας και στις υπηρεσίες υγείας προς τους φοιτητές και το προσωπικό,
Στόχος 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί», για τον οποίο εξετάστηκαν δεδομένα που αφορούν στην έρευνα για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη, στη συμμετοχή εκπροσώπων του πανεπιστημίου ως συμβούλων σε δημόσιους φορείς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία.

Σχολιάζοντας ο πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής τις επιδόσεις της πρώτης συμμετοχής του Ιδρύματος στην κατάταξη των «THE Impact Rankings» ευχαρίστησε το σύνολο του προσωπικού του Ιδρύματος για τις ακούραστες προσπάθειες ως προς τη συγκεκριμένη διάκρισή του και επεσήμανε τη συνέχιση των σχετικών καλών πρακτικών.

Προηγούμενο άρθροΠρωτοποριακή μέθοδος μέτρησης της ποιότητας του αέρα από το τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας
Επόμενο άρθροO Καθηγητής του ΠΑΔΑ Αναστάσιος Πολίτης εξελέγη Πρόεδρος Διεθνούς Οργανισμού