Διάταξη για το Παν. Δυτικής Αττικής κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις, αναφορικά με την εισαγωγή υποψηφίων στα Πανεπιστημιακά Τμήματα μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, και καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία δήλωσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως προς την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τμήματος ΤΕΙ κ.λπ.