Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Ερευνητικών Εργαστηρίων του ΠΑΔΑ (LANECASM) και του EUC (CYMUSTREC)

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυικής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης (LANECASM-https://lanecasm.uniwa.gr/) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Cyprus Musculoskeletal and Sports Trauma Research Centre (CYMUSTREC) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ, καθηγητή κ. Παν. Καλδή, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, κ. Παπαθανασίου (από μέρους του ΠΑΔΑ) και από τον Πρύτανη του EUC, καθηγητή κ. Γουλιαμό.

Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων. Η συνεργασία των δύο ερευνητικών εργαστηρίων θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων του ΠΑΔΑ, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.

Ειδικότερα, σκοπός και στόχοι του μνημονίου είναι:
– Η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, με τη μορφή υλικού διδασκαλίας, ερευνητικών δεδομένων, δημοσιευμένων αποτελεσμάτων κ.λπ.
– Η στενή συνεργασία των δύο εργαστηρίων στην έρευνα, με την υποβολή και υλοποίηση κοινών προτάσεων και κοινών δημοσιεύσεων.
– Η οργάνωση κοινών διασκέψεων – ημερίδων – σεμιναρίων και η συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ακαδημαϊκών και άλλων θεσμικών φορέων.
– Οι αμοιβαίες επισκέψεις μελών ΔΕΠ και ερευνητών των δύο εργαστηρίων για την προώθηση της συνεργασίας και την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρονται.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του, οπότε θα επανεξετασθεί και ενδέχεται να παραταθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των δύο Ιδρυμάτων.

Διαβάσετε το Μνημόνιο εδώ