Υπ. Υγείας: 35ετή παραχώρηση στο ΠΑΔΑ του κτηριακού συγκροτήματος στη Λ. Αλεξάνδρας

Την παραχώρηση για 35ετή χρήση των εγκαταστάσεων του κτηριακού συγκροτήματος επί της Λ. Αλεξάνδρας 196 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Σχολής Δημόσιας Υγείας, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Yπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μετά από αίτημα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των παραχωρούμενων χώρων, όλοι οι φόροι, τα τέλη καθώς και οι λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας θα βαρύνουν αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση ορίζει ρητά ότι “εάν το παραχωρούμενο ακίνητο σταματήσει να χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τον προβλεπόμενο σκοπό, η παραχώρηση λύνεται αυτοδίκαια και η χρήση του ακινήτου επιστρέφει στο Υπουργείο Υγείας.