Πρώτο βραβείο Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού σε Ακαδημαϊκό του ΠΑΔΑ

Ο Επίκουρος Καθηγητής, Ιωάννης Κουμπούρος,  του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας κέρδισε το 1ο  βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Brain, Mind and Pain Grant 2019-2020″ με θέμα “STOP Stigma! Reduce stigma to improve quality of life for brain, mind and pain patients”. Το “Brain, Mind and Pain Patient-Centered Innovation Grant” (BMP Grant) είναι μια πρωτοβουλία της Pain Alliance Europe και του Grünenthal για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση ασθενοκεντρικών επιστημονικών καινοτομιών στον τομέα του χρόνιου πόνου και των νευρολογικών διαταραχών, με σκοπό να ενθαρρύνει την έρευνα και την πρόσβαση σε καινοτόμες

Ο Επίκουρος Καθηγητής, Ιωάννης Κουμπούρος

θεραπείες, να προωθήσει προσεγγίσεις πρόληψης και αυτοδιαχείρισης, να μειώσει το στίγμα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με αυτές τις  ασθένειες. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν προτάσεις από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά τρία έργα, όπου υπόσχονται τα περισσότερα οφέλη για τους συγκεκριμένους ασθενείς με κύρια κριτήρια την άρτια επιστημονική προσέγγιση, την καινοτομία, τον ασθενοκεντρικό σχεδιασμό και τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας για τον πληθυσμιακό στόχο.

Ο κ. Κουμπούρος στις 24/6/2020, απέσπασε το 1ο βραβείο, με ένα έργο που αφορά στο σχεδιασμό μιας καινοτόμου εφαρμογής κινητής Υγείας (mHealth) για την καταπολέμηση του στίγματος που σχετίζεται με τον χρόνιο πόνο και τις σχετιζόμενες με αυτόν ασθένειες. Η προτεινόμενη εφαρμογή “StigmApp” αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς, ενώ προσφέρει ποικίλες και πρωτοποριακές δυνατότητες, όπως: (α) εκπαίδευση με τη μορφή bitesized learning προσανατολισμένη στην καταπολέμηση του στίγματος, (β) ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ασθενών για την αντιμετώπιση του στίγματος, (γ) κινητοποίηση του κοινού για συμμετοχή στην καταπολέμηση του στίγματος, (δ) παρέχει πλαφόρμα για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του στίγματος, (ε) επιτρέπει την δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ ασθενών και του γενικού πληθυσμού, (στ) παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, (ζ) διευκολύνει την διαχείριση του χρόνιου πόνου και των αρνητικών συναισθημάτων, (η) παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των απαραίτητων ιατρικών στοιχείων που σχετίζονται με την θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται (π.χ. φαρμακευτική αγωγή).