Διοργάνωση “Blended Intensive Programme Erasmus+“ από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Σχολής  Δημόσιας Υγείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 συνδιοργάνωσε, στο πλαίσιο του Erasmus+, με άλλα ΑΕΙ του εξωτερικού (VIVES – Βέλγιο και TAMK – Φινλανδία), ένα “Blended Intensive Programme” με θέμα: “International perspectives on mental health promotion and public mental health“.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τρείς διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες η ακαδημαϊκή κοινότητα των εμπλεκόμενων ΑΕΙ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κάθε χώρα.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα από 28.3.2022 έως 1.4.2022 στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας , όπου πήραν μέρος καθηγητές και φοιτητές από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως π.χ. διαλέξεις, μελέτη περιπτώσεων (case studies), εργασία σε ομάδες, ενώ αξιοποιήθηκαν σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές και πραγματοποιήθηκε ένα “art workshop” για την εξοικείωση με τις δημιουργικές μεθόδους προαγωγής υγείας και ευεξίας. Οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές από φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση» και Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών «ΕΠΙΟΝΗ») προσέφεραν προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα. 

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας για την υποδοχή και φιλοξενία των φοιτητών. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής, το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου, τον ΚοιΣΠΕ «Διάπλους», τον ΚοιΣΠΕ «Εύ ζην», το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις πολιτισμικές διαφορές σχετικά με την ψυχική υγεία και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την προαγωγή ψυχικής υγείας σε διάφορους πληθυσμούς, αλλά και να γνωρίσουν καλές πρακτικές στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συνεργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, η ανάπτυξη ερευνητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τη διαχείριση προκλήσεων και να καλλιεργήσουν την ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. ​

Οι εντυπώσεις των φοιτητών ήταν θετικές! Η αξιοποίηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και η διαρκής ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών κράτησαν το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή όλων στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες κινητοποιεί τους διοργανωτές για συνέχιση της συνεργασίας και στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη με στόχο να γίνει θεσμός για το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Προηγούμενο άρθροΗ πρώτη τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης διδάκτορα του ΠΑΔΑ
Επόμενο άρθροΆσκηση έκτακτης ανάγκης στο ΠΑΔΑ