Ημερίδα από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με τη συμμετοχή πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η 1η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή». Την ημερίδα διοργάνωσε ο τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της ημερίδας ήταν να αναδείξει τους παράγοντες του ενδοεπιχειρησιακού και εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ωθούν σε αναπροσαρμογή του ρόλου της διοικητικής επιστήμης στις νέες αυτές προκλήσεις.