Συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο έργο FASTER

Στις 18 – 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 3η Συνάντηση εταίρων του έργου FASTER (https://www.faster-project.eu/), στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών – CONSERT του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Η συνάντηση είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις λύσεις τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί σε τεχνολογίες για διασώστες και ειδικότερα για ειδικούς σκύλους Κ9 (wearable devices), έξυπνες φορητές συσκευές για διασώστες και συσκευές μαζικής αποστολής κρίσιμων πληροφοριών σε περιπτώσεις καταστροφών, ενώ συμμετείχε σε ενημερωτική επίσκεψη στο Regional Emergency Coordination Center (112) της Μαδρίτης.
Το έργο FASTER στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την προστασία των δυνάμεων άμεσης επέμβασης σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην βελτίωση της επιχειρησιακής τους γνώσης και επικοινωνίας.
Το FASTER θα προσφέρει καινοτόμα, αποδεδειγμένα και αποτελεσματικά εργαλεία που θα καλύπτουν:
1) Τη συλλογή δεδομένων, παρέχοντας μια ασφαλή πλατφόρμα IoT για τη συλλογή και την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ετερογενών δεδομένων φυσιολογίας και κρίσιμων περιβαλλοντικών δεδομένων από έξυπνα ρούχα, φορητές συσκευές, αισθητήρες και κοινωνικά μέσα.
2) Αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες παρέχοντας ευέλικτα, πολύ-λειτουργικά αυτόνομα οχήματα καθώς και σμήνη από αυτά, με στόχο επιπλέον δυνατότητες επιθεώρησης και αποφυγής κινδύνων.
3) Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου για την αξιολόγηση της ατομικής υγείας των διασωστών και την ανάλυση του πεδίου των καταστροφών για έγκαιρη προειδοποίηση και την αποφυγή κινδύνου.
4) Βελτιωμένη εργονομία προσφέροντας εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας για βελτιωμένη ροή πληροφοριών, καθώς και δυνατότητες πλοήγησης οχημάτων χρησιμοποιώντας το σώμα και τα χέρια.
5) Ανθεκτική επικοινωνία στο πεδίο με τη βοήθεια μη λεκτικών μέσων επικοινωνίας, συσκευών επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, επικοινωνίας με K9s. Επικοινωνία στο επίπεδο υποδομής μέσω τεχνολογιών 5G και UAV.
6) Τακτική επίγνωση της κατάστασης παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες απεικόνισης της επιχειρησιακής εικόνας σε φορητές συσκευές τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.
7) Αποτελεσματική συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των ομάδων άμεσης επέμβασης, της αστυνομίας, των μελών της κοινότητας και άλλων οργανισμών, ώστε να ζητήσουν και να παράσχουν βοήθεια όπου και όποτε είναι περισσότερο απαραίτητη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain για να δίνουν σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γράφουν και να διαβάζουν δεδομένα σε μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, ώστε να επιταχυνθεί η ανακούφιση από καταστροφές σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ με προϋπολογισμό ύψους 7.3 εκατ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μια κοινοπραξία 23 εταίρων από 11 χώρες έχει ενώσει τις δυνάμεις της με ένα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο.