Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ συμμετέχει ως εταίρος σε δύο προγράμματα Erasmus+

Το ΠΑΔΑ με δυο νέες συμμετοχές σε πρόγραμμα Erasmus+ KA2: “Capacity building in the field of higher education” συνεχίζει τη διεθνή παρουσία σε δράσεις που άπτονται της ανάπτυξης ικανοτήτων στην ανωτάτη εκπαίδευση. Με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών, Γεώργιο Χλούπη και ερευνητική ομάδα που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του τμήματος, το ΠΑΔΑ συμμετέχει ως εταίρος στα κάτωθι πρόγραμματα:
 
1)   “Geomatics for Disaster Risk Reduction” (GeoDRR) που αφορά στο σχεδιασμο και τη δημιουργία ΠΜΣ σε Πανεπιστήμια της Καμπότζης, Φιλιππίνων και Μαλαισίας σχετικά με τη μειωση της διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές με χρήση σύγχρονων μεθόδων γεωματικής . Στο εν λόγω πρόγραμμα το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που συμβάλλεται είναι το ΠΑΔΑ.
 
2) “EaRth Observation Tools for the promotion of DigITal Economy” (ERODITE)  που αφορά στο μετασχηματισμό των ΠΠΣ/ΠΜΣ τμημάτων Τοπογραφίας/Γεωπληροφορικής σε Πανεπιστήμια Αλγερίας, Αιγύπτου και Ιορδανίας προκειμένου να αναπτυχθεί το επίπεδο δεξιοτήτων για την Ψηφιακή Οικονομία.