Συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο έργο EUNOMIA

Στις 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Αυστρίας (Österreichischer Rundfunk) στη Βιέννη η 4η Συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου EUNOMIA (https://www.eunomia.social/), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 και στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών – CONSERT του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Το έργο EUNOMIA, μέσω της πλατφόρμας που αναπτύσσεται, στοχεύει να βοηθήσει στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων μέσω της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των πολιτών στην αξιολόγηση και πιστοποίηση περιεχομένου όσον αφορά την αξιοπιστία του, και κάνοντας χρήση τεχνολογιών κατανεμημένων κοινωνικών δικτύων.
Η πλατφόρμα EUNOMIA, κάνοντας χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας blockchain, θα βοηθάει τους χρήστες να εντοπίσουν την αρχική πηγή μιας πληροφορίας που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, είτε αυτό είναι μια σημαντική είδηση είτε απλά ένα αστείο. Επίσης, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδρομής της πληροφορίας, μέσω των αναδημοσιεύσεών της, αλλά και των τροποποιήσεων που υπέστη, μέσω της χρήσης ενός ψηφιακού βοηθού (DigitalCompanion) ο οποίος υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα του ΠΑΔΑ η οποία συμμετέχει στο έργο.
Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην επαλήθευση περιεχομένου, ψηφίζοντας σχετικά με την αξιοπιστία του περιεχομένου και επιτρέποντας στους χρήστες να αναλάβουν την ευθύνη για το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, χωρίς να βασίζονται σε στοιχεία ελέγχου από τρίτους ή σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για να το κάνουν γι ‘αυτούς.
Το έργο EUNOMIA υλοποιείται από μια σύμπραξη ακαδημαϊκών μη ιδιωτικών και κρατικών οργανώσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων από 9 χώρες που στοχεύουν στη διακοπή του κύκλου διασποράς ψευδών ειδήσεων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ.