CLASS-Συμμετοχή του ΠΑΔΑ στην ανάπτυξη Διεθνούς Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε διεθνές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία σε Πανεπιστήμια της Κεντρικής Ασίας-CLASS συμμετέχει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ.
To τριετές ευρωπαϊκό έργο “CLASS” (Interdisciplinary Master Program on Computational Linguistics at Central Asian Universities) εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πράξης Erasmus+ CBHE, με NUMΒER 585845-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, προϋπολογισμό 761.450€ και τυπική έναρξη στις 15-10-2017.
Εταίροι του προγράμματος είναι 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (University of Santiago de Compostela-USC, Spain, University of A Coruna-UDC, Spain; University of West Attica-UNIWA, Greece; University of Porto-U.PORTO, Portugal; Adam Mickiewicz University-AMU, Poland), 4 Πανεπιστήμια του Uzbekistan (Urgench State University-UrSU, Samarkand State Institute of Foreign Languages-SamSIFL, Tashkend State University of the Uzbek Language and Literature-TSUULL, The National University of Uzbekistan-NUUz) και 3 Πανεπιστήμια του Kazakhstan (A.Baitursynov Kostanay State University-KSU, L.Gumilev Eurasian National University-ENU, Al-Farabi Kazakh National University-KazNU).
Συντονιστής του προγράμματος είναι το University of Santiago de Compostela. Για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, επιστημονική υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Κατερίνα Γεωργούλη, από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο έργο Πανεπιστημίων του Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν για ενίσχυση της πρόσβασης φοιτητών με επιστημονικό υπόβαθρο στην γλωσσολογία και τους υπολογιστές σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο πεδίο της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού καθιερώθηκε και πλέον διατηρείται ισχυρή συνεργασία μεταξύ των εταίρων που αξιοποιήθηκαν και έγινε ανταλλαγή γνώσης στις μεθοδολογίες διδασκαλίας των ενοτήτων του γνωστικού πεδίου, στις παιδαγωγικές δεξιότητες μεικτής μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και την ενίσχυση των υπολογιστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Επίσης, ενισχύθηκε η ικανότητα δικτύωσης και αποτελεσματικής διαπανεπιστημιακής συνεργασίας για κοινή έρευνα στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας μεταξύ όλων των εταίρων και ιδιαίτερα μεταξύ των εμπλεκόμενων Πανεπιστημίων της Κεντρικής Ασίας (CA). Αποτέλεσμα της προσπάθειας στο πλαίσιο του έργου “CLASS” υπήρξε η ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας στα CA Πανεπιστήμια, με σύγχρονα περιγράμματα μαθημάτων, καθώς και υλικό για μεικτή μάθηση.
Κατά την τριετή διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις όλων των εταίρων τόσο για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας όσο και για εκπαίδευση των καθηγητών των πανεπιστημίων της Κεντρικής Ασίας που θα διδάξουν στα νέα μεταπτυχιακά.
Πιο συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε το kick off meeting του έργου στο Πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela όπου, αφού πρώτα ορίστηκε η Συντονιστική Επιτροπή, κατόπιν ορίστηκε κι εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους το σχέδιο δράσης του έργου.
Αργότερα, το καλοκαίρι του 2018 διοργανώθηκε στο University of A Coruña ένα πρόγραμμα δια ζώσης, αλλά και μεικτής μάθησης 12 ημερών με συμμετέχοντες 34 καθηγητές και προσωπικό από τα Πανεπιστήμια της Κεντρικής Ασίας.
Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι εταίροι συναντήθηκαν εκ νέου στη Τασκένδη, όπου μεταξύ άλλων έγινε απολογισμός των μέχρι τότε πεπραγμένων και τέθηκε το σχέδιο δράσης για το επόμενο έτος. Τον Μάιο του 2019, στο Adam Mickiewicz University της Πολωνίας, πραγματοποιήθηκε η επόμενη εκπαίδευση του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων της Κεντρικής Ασίας στις μεθοδολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης εργαλείων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP tools). Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2019 η ετήσια συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιούπολη 1 του ΠΑΔΑ, όπου μετά τον απολογισμό συζητήθηκαν τα πακέτα εργασίας που ήταν σε εξέλιξη όπως η πρόοδος ανάπτυξης NLP tools και η ανάπτυξη υλικού μεικτής μάθησης. Το 2020, λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις, όμως το έργο συνεχίστηκε κανονικά με την εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των EU εταίρων προς τους CA συναδέλφους τους για την ομαλή παραγωγή των παραδοτέων του έργου. Επίσης, λόγω της πανδημίας, το διδακτικό υλικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος προσαρμόστηκε, καθώς τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια της Κεντρικής Ασίας πλέον διδάσκονται εξ αποστάσεως.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 14/4/2021, μετά από εξαμηνιαία παράταση λόγω του COVID-19, και ελπίζουμε ότι η εγκαθιδρυμένη συνεργασία μεταξύ των εταίρων θα συνεχιστεί για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε ό,τι αφορά την Υπολογιστική Γλωσσολογία, ιδιαίτερα στις χώρες τις Κεντρικής Ασίας.

Προηγούμενο άρθροΣχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια
Επόμενο άρθροΕπετειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821