Επίσκεψη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στο ΠΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε κατά την εβδομάδα από 06/02 έως 10/02/23, η προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2023. Περιελάμβανε συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π, καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Καθηγητή Κωνσταντίνο Πολίτη, την ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. Στις συναντήσεις παρευρέθηκε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. Επίσης, έδωσαν το «παρών» μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει, ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατέχοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, είναι η διασφάλιση της επίτευξης υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η βέλτιστη απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τους φοιτητές κατά τις διεθνείς πρακτικές!

Προηγούμενο άρθροΣύνοδος Πρυτάνεων: Να θεσπιστεί νέο μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Επόμενο άρθροΣυμμετοχή του ΠΑΔΑ στις εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας στην Ιταλία