Πανευρωπαϊκή Διάκριση του ΠΑΔΑ με τη συμμετοχή σε Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα από τα μόλις τρία Ελληνικά Πανεπιστήμια (τα άλλα 2 είναι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πάτρας) που μετέχουν ως εταίροι στα 40 εγκριθέντα για χρηματοδότηση Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα (EMJMD) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συμμετέχει στο EMJMD με τίτλο: «World Textile Engineering Advanced Master» που αφορά στη Μηχανική Κλωστοϋφαντουργίας μαζί με το UNIVERSITEIT GENT του Βελγίου, UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE UHA της Γαλλίας, UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA της Ισπανίας, HOEGSKOLAN I BORAS της Σουηδίας και KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY της Ιαπωνίας και με ύψος χρηματοδότησης περίπου 3,0 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επικοινωνία με τον  Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή τονίσθηκε η σημασία που δίνει το Ίδρυμα στη στοχοθετημένη εξωστρέφεια και τον ανταγωνιστικό ρόλο του για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών τόσο στη χώρα, όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πρινιωτάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος, είναι απόρροια πολυετούς εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και αναμένεται να προάγει την επιστημονική κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών και να αναβαθμίσει τη σχετική τεχνογνωσία.

Αναφέρεται ότι η Σχολή Μηχανικών του ΠΑΔΑ διακρίνεται για την καινοτομία στην οργάνωση των σπουδών και τις καλές πρακτικές προσφοράς της, τις ερευνητικές επιδόσεις και την προοπτική απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

Το ΠΑΔΑ εφαρμόζει πολιτική συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσής του και επενδύει σε αποτελεσματικές στρατηγικές συμμαχίες γνώσης.