Μνημόνιο συνεργασίας του ΠΑΔΑ με το GEORGIATECH των ΗΠΑ

rhdr

Το Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών “CONSERT” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το ATHENA Research Group of Georgia Institute of Technology – “GEORGIATECH” των ΗΠΑ, υπέγραψαν  μνημόνιο συνεργασίας τον Μάϊο του 2020. Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Καθηγητή E. Τέντζερη, επικεφαλής του ATHENA Research Group και ΙΕΕΕ Fellow με τον Καθηγητή Χ. Πατρικάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου CONSERT.

Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο ερευνητικών ομάδων, η οποία θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων του ΠΑΔΑ, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, την εξωστρέφεια και τις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.

Ειδικότερα, σκοπός και στόχοι του μνημονίου είναι:

·      Ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων

·      Η οργάνωση κοινών workshops, σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης

·      Η επέκταση των αμοιβαίων προσκλήσεων ακαδημαϊκού προσωπικού για την διεξαγωγή ομιλιών, διαλέξεων και έρευνας

·      Η από κοινού χρήση των διαθέσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, εξοπλισμού έρευνας με αμοιβαία συγκατάθεση

·      Η συνεργασία για την συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και στις δύο πλευρές με αμοιβαία συναίνεση και σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του, οπότε θα επανεξετασθεί και ενδέχεται να παραταθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των δύο μερών.