24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνει το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (24th Pan-Hellenic Conference on Informatics – PCI 2020). Το συνέδριο αυτό έχει διεθνή απήχηση και συμμετοχή και τα πρακτικά του εκδίδονται από την ACM στη σειρά ICPS και είναι διαθέσιμα από την “ACM Digital Library”. Ο αριθμός ISBN που έχει δεσμευτεί για τα φετινά πρακτικά (PCI 2020) είναι ο ακόλουθος: 978-1-4503-8897-9. 


Το Συνέδριο αυτό, ειδικά για φέτος εξαιτίας της COVID-19, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ως Digital-Conference. 

 Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή επιστημονικών εργασιών έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2020. 

 Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών συνεδριών (special sessions) και ως προθεσμία υποβολής προτάσεων για special sessions έχει οριστεί η 11η Σεπτεμβρίου 2020. 

 Η επίσημη σελίδα του συνεδρίου που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς και άλλες (όπως την προετοιμασία και υποβολή άρθρων, τις θεματικές περιοχές, κ.λπ) βρίσκεται εδώ: https://pci2020.uniwa.gr/