Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας

Ανανεώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων του ΠΑΔΑ με τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), για το πρόγραμμα συντήρησης ψηφιδωτών στον αρχαιολογικό χώρο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Um Al Rasas.
Πρόκειται για μια πολυετή συνεργασία που στοχεύει στην προστασία των Παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών και γενικότερα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του χώρου, μέσω της ενημέρωσης και κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού και της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των λαθρανασκαφών που σημειώνονται στον χώρο, παρά την περίφραξη και φρούρησή του. Μέσω του προγράμματος προσφέρεται η ευκαιρία σε φοιτητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ή να επιλέξουν ένα σχετικό θέμα για πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα λαμβάνει οικονομοτεχνική στήριξη από το ΕΚΒΜΜ, ενώ η συμμετοχή των φοιτητών υποστηρίζεται και από το πρόγραμμα Έρασμος μέσω της συνεργασίας του Τμήματος ΣΑΕΤ με το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Yarmouk.
Το πρόγραμμα συντονίζει εκ μέρους του ΠΑΔΑ η επικ. καθηγήτρια Σ. Χλουβεράκη, ενώ από το 2019 συμμετέχουν και οι επικ. καθηγητές Α.Ν. Στεφανής και Δ. Μακρής.
Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει οι φοιτητές Γ. Αγκαβανάκης και Χ. Ξουργιάς, οι οποίοι εκπόνησαν και την πτυχιακή τους εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος, και οι φοιτήτριες Σ. Μινέτου και Ε. Κωνσταντάτου.