Το ΠΑΔΑ σε Διεθνές Συνέδριο

Στις 15 Ιανουαρίου 2020, στο Δημαρχείο Βέροιας, διεξήχθη το Τελικό Διεθνές Συνέδριο (Final Transnational Conference) του έργου AgroLabs – Αγροδιατροφικές Καινοτόμες Συστάδες Συνεργασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V – Β ‘’Βαλκανική – Mεσόγειος 2014-2020’’.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι δράσεις των εταίρων του έργου για τη δημιουργία Καινοτόμων Αγροδιατροφικών Συστάδων Συνεργασίας στις περιοχές της Ημαθίας (Ελλάδα), Λεμεσού (Κύπρος), Fier (Αλβανία) και Razlog(Βουλγαρία).
Επικεφαλής εταίρος στο ανωτέρω έργο είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων, καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη.

Στο Διεθνές Συνέδριο συμμετείχαν με παρουσιάσεις τα μέλη της Ομάδας Έργου:
Δημήτριος Τυμπής, υπεύθυνος επικοινωνίας
Αναστασία Κανέλλου, καθηγήτρια
Ευσταθία Τσάκαλη, επίκουρη καθηγήτρια.