UNIWACRIS ΠΑΔΑ: Πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή της έρευνας και τη χάραξη στρατηγικής

Κατά την υποδοχή του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή Περικλή Μήτκα, από τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ, Καθηγητή Πέτρο Καλαντώνη και τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή

Η υπηρεσία καταγραφής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, UNIWACRIS, παρουσιάσθηκε σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, παρουσία του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή Περικλή Μήτκα και του  Αντιπροέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου, Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή.  Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση για την αξία της καταγραφής, της κωδικοποίησης και της προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας που συντελείται στους κόλπους του Ιδρύματος μέσα από ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την ανάδειξη του κάθε ερευνητή, της εκάστοτε ακαδημαϊκής μονάδας και του Ιδρύματος στο σύνολό του στην εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, που ταυτόχρονα αποτελεί την καταλληλότερη πυξίδα για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εν λόγω πλατφόρμας που παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές αξιολόγησης των πανεπιστημίων και των αρχών διασφάλισης ποιότητας πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Αν. Καθηγητή Δημήτριο Κουή υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής μόλις έχει απονείμει τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητή Περικλή Μήτκα

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, ανέδειξε την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος, η οποία έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το ΠΑΔΑ καταλαμβάνει την 8η θέση στη χώρα στα νέα πανεπιστήμια στις διεθνείς κατατάξεις (TIMES HIGHER EDUCATION 2024), επισημαίνοντας ότι η σταθερή ανοδική πορεία του, αποτυπώνεται από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που καταγράφουν όλα τα Τμήματα των Σχολών στις πιστοποιήσεις, την αντιστοίχιση με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 για τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, καθώς και τη θέσπιση λειτουργίας αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Applied Philosophy in Business Decision Making”, διευκρινίζοντας ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα παρά την υποστελέχωση και την ύπαρξη ισχνού προϋπολογισμού που δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, ο κ. Καλδής εκφράζοντας τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τον κ. Μήτκα για την πολύτιμη συμπαράστασή του στην αποστολή του Ιδρύματος, απένειμε στον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ τιμητική διάκριση ως αναγνώριση του έργου και της συμβολής του στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση καθώς και στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Καθηγητής Περικλής Μήτκας, έκανε λόγο για τη συστηματική παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας που γίνεται μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, επισημαίνοντας τη σύνδεση της αποτίμησης της έρευνας με την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης. Σχετικά με την παρατηρούμενη βελτίωση του ΠΑΔΑ σε επιμέρους δείκτες της ΕΘΑΑΕ που αφορούν την αποτίμηση της έρευνας, όπως είναι η αναλογία διδακτορικών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ και οι δημοσιεύσεις νέων διδακτόρων καθώς και τα θετικά αποτελέσματα του ΠΑΔΑ στις μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις, σημείωσε ότι αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της προόδου, της προοπτικής καθώς και της στρατηγικής που χαρακτηρίζει το Ίδρυμα. Ο κ. Μήτκας παρότρυνε, επίσης τη συστηματική μελέτη των δεικτών που δημοσιεύει η ΕΘΑΑΕ για τη χάραξη στρατηγικής τετραετίας, η οποία είναι αναγκαία να εξειδικεύεται με την Πολιτική και τη Στοχοθεσία Ποιότητας.

Οι διοργανωτές της ενημερωτικής ημερίδας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουής.

Διαδικτυακό χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΔΙΠΑΕ), Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), στον οποίο απονεμήθηκε, επίσης, τιμητική διάκριση από τον κ. Καλδή, ως αναγνώριση του έργου και της συμβολής του στη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας και της υποστήριξης των διαδικασιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, των προγραμμάτων σπουδών τους και του Ελληνισμού.

Για την παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης με συντεταγμένο τρόπο, με σκοπό να είναι αξιοποιήσιμη και ορατή η παραγωγή του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑΔΑ, μίλησε ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, υπογραμμίζοντας ότι μέσω αυτού του εργαλείου θα προωθηθεί η ανάπτυξη συνεργειών με εξωτερικούς φορείς αλλά και εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και του πανεπιστημίου. Κύριος στόχος του ΕΛΚΕ υπογράμμισε ο κ. Καλαντώνης, αποτελεί η ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας είτε αυτή αφορά την οργάνωση συνεδρίων με διεθνή εμβέλεια είτε δημοσιεύσεις σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Σταύρος Καμινάρης, στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι η αξιολόγηση και η αποτίμηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας σε κάθε Πανεπιστήμιο. Για τη διαδικασία αυτή έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι και κριτήρια που βοηθούν στην αντικειμενική και αξιόπιστη αποτίμηση της απόδοσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων. Η συστηματική και αντικειμενική αξιολόγηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας συμβάλλει στην αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων των Πανεπιστημίων, ενισχύει τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα, και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άλλωστε, τις τελευταίες δεκαετίες η αξιολόγηση των ερευνητικών επιδόσεων χρησιμοποιείται με αυξανόμενους ρυθμούς στη διοίκηση και διαχείριση έρευνας, στην κατανομή ερευνητικών χρηματοδοτήσεων από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις καθώς και τη συγκριτική κατάταξη των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

H αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας, της βέλτιστης χρησιμοποίησης και των δυνατοτήτων του UNIWACRIS έγινε από τον πρωτεργάτη της ομάδας που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Αν. Καθηγητή Δημήτριο Κουή, την κ. Αδαμαντία Ψαλλιδάκου και τον κ. Βεράνη Γιώργο. Ο κ. Κουής εστίασε, επίσης, στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι πετυχημένη η λειτουργία της υπηρεσίας και ευχαρίστησε τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητή Πέτρο Καλαντώνη για την υποστήριξη του εγχειρήματος.

Για τα «ομόλογα» εργαλεία σε Κύπρο και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μίλησε ο Διευθυντής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου ΤΕΠΑΚ, κ. Μάριος Ζέρβας (Ερευνητικό αποθετήριο ΚΤΙΣΙΣ), ενώ το «Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας – RUOMO» παρουσίασαν οι Βιβλιοθηκονόμοι, κ. Κώστας Ζωντανός και η κ. Φωτεινή Πολυμεράκη (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Από πλευράς Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, το παρών έδωσαν οι καθηγήτριες Αθηνά Αλεξοπούλου, Ευσταθία Παπαγεωργίου και Κλειώ Σγουροπούλου.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα εδώ 
(Φωτογραφίες: Ευτυχία Περιβολάρη)

Προηγούμενο άρθροΤμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΠΑΔΑ: με διακριτό στίγμα στον ακαδημαϊκό χάρτη
Επόμενο άρθροOι τελευταίες εξελίξεις σε Drones, Video και Photography στο ΠΑΔΑ