Το ΠΑΔΑ εγκαινιάζει το διεθνές Διεπιστημονικό Ανθρωπιστικό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων

Τις αξίες του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας που είναι θεμελιώδεις σε κάθε ανθρωπιστική δράση καθώς και του κοινωνικού αντικτύπου, δηλ. την προαγωγή της συλλογικής ωφέλειας σε όλους τους τομείς κοινωνικής δράσης, προωθεί με τολμηρό τρόπο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύοντας ένα διεθνές διεπιστημονικό ανθρωπιστικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων (https://humanitarian-noe.uniwa.gr/).

Πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής είναι ο αν. καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Ιωάννης Κουμπούρος, ο οποίος επισημαίνει ότι η δράση αυτού του δικτύου ενσαρκώνει τις βασικές αξίες του ΠΑΔΑ: δέσμευση για αριστεία, κοινωνική ευθύνη και επιδίωξη της γνώσης για το ευρύτερο καλό. Η δημιουργία αυτού του ανθρωπιστικού δικτύου ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να ενδυναμώσει τους καθηγητές και τους φοιτητές του ώστε να είναι καταλύτες για θετικές αλλαγές. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το πάθος των μελών του, το ΠΑΔΑ στοχεύει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές να συμβάλουν σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Καθώς το διεθνές διεπιστημονικό ανθρωπιστικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων διαμορφώνεται, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, απευθύνει κάλεσμα σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και ερευνητές να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεταμορφωτική προσπάθεια και τονίζει ότι «Μαζί, θα συνεργαστούμε, θα καινοτομήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε τις πιο πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις, προάγοντας έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.»

Με βαθύ ενδιαφέρον για τον κοινωνικό αντίκτυπο και δέσμευση για την προώθηση της θετικής αλλαγής, ο κ. Κουμπούρος συγκεντρώνει επιστήμονες και ειδικούς από το διεθνή χώρο, από διαφορετικούς τομείς και κλάδους για να αντιμετωπίσουν πιεστικές ανθρωπιστικές προκλήσεις. Βασιζόμενος στην εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευσή του στην υγειονομική περίθαλψη, την τεχνολογία και τις κοινωνικές επιστήμες, οραματίζεται ένα δίκτυο που αξιοποιεί τη συλλογική γνώση για να οδηγήσει σε μετασχηματιστικές λύσεις και να δημιουργήσει διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο.

Με τη δημιουργία αυτού του ανθρωπιστικού δικτύου, το ΠΑΔΑ στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, της έρευνας και των πραγματικών εφαρμογών, αντιμετωπίζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως η φτώχεια, οι ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με όραμα να προωθήσει την καινοτομία και να δημιουργήσει  πρακτικές λύσεις που επηρεάζουν θετικά τις ευάλωτες κοινότητες, ο κ. Κουμπούρος επιδιώκει να κινητοποιήσει ειδικούς από διάφορους τομείς για να συνεργαστούν.

Αυτό το διεπιστημονικό ανθρωπιστικό δίκτυο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, τη συμμετοχή σε συνεργατικά ερευνητικά έργα και την υλοποίηση βιώσιμων παρεμβάσεων. Με την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης, το δίκτυο θα συμβάλλει στην προώθηση ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των επιτακτικών κοινωνικών προκλήσεων.

Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο που απαιτεί πολυδιάστατες λύσεις, η δημιουργία αυτού του διεθνούς διεπιστημονικού ανθρωπιστικού δικτύου εμπειρογνωμόνων, τονίζει ο κ. Κουμπούρος, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Μέσω της αφοσίωσης των μελών του, το δίκτυο μπορεί να αποτελέσει δύναμη κοινωνικού μετασχηματισμού, προωθώντας την αποστολή του ΠΑΔΑ να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Προηγούμενο άρθροΓια τη νοσηλευτική ηγεσία αρθρογραφεί ο Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του ΠΑΔΑ
Επόμενο άρθροΔημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου