Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΠΑΔΑ: με διακριτό στίγμα στον ακαδημαϊκό χάρτη

Η άρτια εκπαίδευση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να υπηρετήσουν επάξια τον παραγωγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και η πολύ καλή διασύνδεση με την αγορά εργασίας, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της πετυχημένης πορείας του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι απόφοιτοί του που σύντομα θα απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Άρθρου 66 του ν.4610/19, αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, εμβαθύνοντας σε ένα ευρύ πολυεπιστημονικό φάσμα γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών του Χώρου τα οποία αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των δύο βασικών αξόνων της επιστήμης του Τοπογράφου Μηχανικού: την Τοπογραφία και τη Γεωπληροφορική.

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ, εξυπηρετεί, λοιπόν, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ένα φάσμα επιστημονικών πεδίων τα οποία περιλαμβάνουν τη μέτρηση και τη συλλογή, την επεξεργασία, την απεικόνιση, τη διαχείριση, την ανάλυση και τη διαδικτυακή διάχυση, τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο Τμήμα λαμβάνει χώρα η συστηματική προώθηση των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με τις εξελίξεις που προκύπτουν από τις νέες γεωχωρικές τεχνολογίες, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης και δορυφορικής πλοήγησης (GPS, GNSS) και συστήματα mobile mapping, οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), Laser Scanners, επίγειοι και εναέριοι ψηφιακοί αισθητήρες, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Τεχνητή Νοημοσύνη, Όραση Υπολογιστών,  Εφαρμογές Πληροφορικής και τεχνολογίες διάχυσης στο διαδίκτυο κ.ά.

Στα ισχυρά σημεία της λειτουργίας του Τμήματος συγκαταλέγονται:

  • το συνεκτικό 5ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Integrated Mater (που παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις και καλύπτει όλα τα επιμέρους αντικείμενα του Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής. Περιλαμβάνονται 58 μαθήματα εκ των οποίων 46 είναι υποχρεωτικά και 12 επιλογής υποχρεωτικά συνόλου 300 ECTS),
  • το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με Καθηγητές με σημαντική διδακτική και ερευνητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση. Η σχέση των διδασκόντων με τους φοιτητές χαρακτηρίζεται από αμεσότητα στην επικοινωνία, καθώς στο Τμήμα είναι κυρίαρχη η φοιτητοκεντρική προσέγγιση.
  • ο σύγχρονος εξοπλισμός του Τμήματος που ανανεώθηκε πρόσφατα. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ΤΠΕ), όπου η διαχείριση των διδασκόντων και η ανταπόκριση των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες είναι πολύ υψηλή.
  • η λειτουργία δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, ενός αυτόνομου και ενός σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges.

Σημειώνεται ότι η ζήτηση για Διδακτορικές Σπουδές είναι ιδιαίτερα υψηλή από υποψηφίους διδάκτορες, ενώ σε ό,τι αφορά τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται, η συμβολής τους στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας καθώς και στην ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες ερευνητικής συνεργασίας σε φοιτητές και απόφοιτους, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Ανδρέας Τσάτσαρης επισημαίνει, τέλος, ότι η πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια για δύο βασικούς λόγους:

  • Ο πρώτος είναι η ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και πρόκειται να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα και συνεπώς νέες θέσεις εργασίας, με προεξάρχοντες ειδικούς, τους Μηχανικούς Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής.
  • Ο δεύτερος είναι ότι, ο Μηχανικός Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, με τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που δεν αφορούν μόνο τη μετρητική διάσταση του χώρου, αλλά και τη διαχείριση της Γεωχωρικής Πληροφορίας. Τα αποτελέσματα εστιάζουν είτε σε τυπικά τεχνικά ζητήματα του κλάδου, είτε σε ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος (όπως ο σχεδιασμός του χώρου και η λήψη χωρικών αποφάσεων), δηλ. ζητήματα στα οποία εμπλέκεται ένα πλήθος επιστημονικών κλάδων σχετικών με τον γεωγραφικό χώρο, συνθέτοντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Τοπογράφος Μηχανικός κατέχει πρωτεύοντα ρόλο ως κύριος γνώστης των δομών της Γεωχωρικής Πληροφορίας.

Παρουσιάζει η Γλυκερία Τερζή.

Προηγούμενο άρθροΦοιτητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ συμμετείχαν σε εκπαιδευτική δράση της Εθνικής Γλυπτοθήκης
Επόμενο άρθροUNIWACRIS ΠΑΔΑ: Πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή της έρευνας και τη χάραξη στρατηγικής