Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού στη ΜΟΔΙΠ

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού στη ΜΟΔΙΠ.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
 
Ανάδειξη  εκπροσώπου ΕΔΙΠ
Εγγεγραμμένοι : 68, Ψήφισαν: 41, Άκυρα: 1, Λευκα: 1
Έλαβαν: Γκίκα Ελένη 7️, Παπακίτσος Ευάγγελος 16, Σοπίδου Βαρβάρα 16
Μετά από κλήρωση τακτικός εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ αναδείχθηκε η συνάδελφος Σοπίδου Βαρβάρα με αναπληρωματικό τον συνάδελφο Παπακίτσο Ευάγγελο
 
Ανάδειξη  εκπροσώπου ΕΤΕΠ  
Ψήφισαν 29, Έγκυρα ψηφοδέλτια: 29, Άκυρα: 0, Λευκά: 0
Οι υποψήφιοι  έλαβαν: ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  3 ψήφους, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: 9 ψήφους, ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ : 17 ψήφους
Ως εκ τούτου εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη ΜΟ.ΔΙ.Π εκλέγεται η κ. Βασιλική Κώτση με αναπληρωτή  τον  κ. Στυλιανό Κατσούλη.
 
Ανάδειξη   εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού  
Ψήφισαν 125 , Έγκυρα ψηφοδέλτια: 114, Άκυρα: 3, Λευκά: 8
Οι δε υποψήφιες έλαβαν: Μαρία Καλούτσα: 52 ψήφους, Κωνσταντίνα Μπουλούτα: 62 ψήφους
Ως εκ τούτου εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκλέγεται η κ. Κωνσταντίνα Μπουλούτα με αναπληρώτρια την κ. Μαρία Καλούτσα.