Ερμηνεύοντας τον Wittgenstein

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στον εκθεσιακό χώρο της Ελληνικής Φωτ/κής Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της πτυχιούχου του τμ. Φωτ/φίας & Οπτ/κών Τεχνών Ναταλίας Σταμοπούλου με θέμα “SYSTEMA PHOTOGRAPHICA” (Ερμηνεύοντας τον Wittgenstein).
Η φωτογραφική αυτή μελέτη στηρίζεται στο φιλοσοφικό έργο του Ludwig Wittgenstein “Tratactus Logico Philosophicus” και αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Έννοιες, όπως αντικείμενο, πλέγμα, συντεταγμένες, ταυτολογία, αντίφαση, διάλυση του σημείου, πρωτοεικόνα, πρωτοσημείο, οι οποίες αναλύονται στο έργο του Wittgenstein, επιχειρείται να αποδοθούν φωτογραφικά μέσω ενός συστήματος φωτογράφισης που αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή της.
Μέσω της τμηματικής απεικόνισης της πραγματικότητας, το βλέμμα αποσπάται από το “αντικείμενο” προς φωτογράφιση για να εστιάσει στα ουσιώδη για τον φωτογράφο συστατικά στοιχεία.
Φωτογραφία: Ευτυχία Περιβολάρη