Σε ποια επιστημονικά πεδία ανήκουν τα τμήματα του ΠΑΔΑ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι πίνακες κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α ́70).
Δείτε τους πίνακες εδώ