Προπομπός της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ναυπηγού Μηχανικού, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018), αναμένεται να έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Άρθρου 66 του ν. 4610/2019, για την αντιστοίχιση του Τμήματός τους με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και την επικείμενη έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ήταν ομόφωνα θετική και πλέον το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ καθίσταται το πρώτο Τμήμα από τη Σχολή Μηχανικών του Ιδρύματος που προτείνεται για την εν λόγω αντιστοίχιση. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεχών, μεθοδικών και οργανωμένων προσπαθειών των ανθρώπων του Τμήματος υπό τον επιτυχή συντονισμό της Σχολής Μηχανικών, καθώς και των στοχευμένων παρεμβάσεων με υψηλό αντίκτυπο της Πρυτανείας του Ιδρύματος.

Οι απόφοιτοι Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί του Τμήματος θα λαμβάνουν πλέον τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους συναδέλφους τους από την αντίστοιχη Σχολή του ΕΜΠ.

Η θετική γνωμοδότηση για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών αποτελεί προπομπό για αντίστοιχες θετικές γνωμοδοτήσεις για τα υπόλοιπα επτά Τμήματα Μηχανικών του ΠΑΔΑ, που τελούν σε αναμονή σχετικών αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για μετατροπή της Σχολής Μηχανικών σε Πολυτεχνική Σχολή γίνεται άμεση πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, επισημαίνοντας την υψηλή ποιότητα του προσωπικού και της τεχνογνωσίας που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ από το ακαδ. έτος 2019-2020 παρέχει πενταετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα και οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Ναυπηγού Μηχανικού, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020).

Παρότι οι απόφοιτοι του Τμήματος έβρισκαν απασχόληση στον χώρο της Ναυτιλίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μεγάλες εταιρείες και ναυπηγεία του εξωτερικού, καθώς και θέσεις για Μεταπτυχιακές ή/και Διδακτορικές σπουδές σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, η προαναφερθείσα ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση και παγίωση των υψηλών όρων της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάστασης των αποφοίτων του, σημειώνει ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουμπογιάννης, προσθέτοντας ότι «Η επιτυχία του Τμήματος σε συνδυασμό με τη δεδομένη προσφορά εργασίας στον χώρο της Ναυτιλίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναμένεται να οδηγήσει στην ποιοτική αναβάθμιση του φοιτητικού του δυναμικού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ακτινοβολία του Τμήματος στην Ελλάδα και διεθνώς.»

Παρατίθεται σύντομη αναδρομή της πορείας του Τμήματος:

  • 1984: Ίδρυση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
  • 2011: Ένταξη των ΤΕΙ στα ΑΕΙ ως τον Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 4009/2011).
  • 2018: Ίδρυση του ΠΑΔΑ (ν. 4521/2018). Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑΔΑ ξεκινά το ακαδ. έτος 2018-2019 τετραετές πρόγραμμα σπουδών 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
  • 2019: Δημιουργία (με βάση το ν. 4610/2019) νέου πενταετούς προγράμματος σπουδών 300 ECTS (ΦΕΚ 2323/τ. Β’/13.6.19) που εφαρμόζεται από το ακαδ. έτος 2019-2020.
  • 2022: Κατάθεση φακέλου προς την Επιτροπή του Άρθρου 66 του ν. 4610/2019 για την αντιστοίχιση με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.
  • 2023: Πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών, σύμφωνα με τις διαδικασίες και την Πολιτική Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, με άριστα αποτελέσματα λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση.
  • 2024: Διατύπωση θετικής εισήγησης στο αίτημα αντιστοίχισης από την Επιτροπή του Άρθρου 66 (29/04/2024).
Προηγούμενο άρθροΣτο ΠΑΔΑ το 5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης
Επόμενο άρθροΣυμμετοχή φοιτήτριας του ΠΑΔΑ σε ερευνητική πρόταση που βράβευσε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ