Επίσκεψη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο ΠΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2022. Περιλάμβανε συναντήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π κα Ευσταθία Παπαγεωργίου, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Καθηγητή Κωνσταντίνο Πετρογιάννη, την ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. Στις συναντήσεις παρευρέθηκε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής. Επίσης, έδωσαν «το παρών» μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι, το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατέχοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, είναι η διασφάλιση της επίτευξης υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τους φοιτητές σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Προηγούμενο άρθροΔιεθνής ‘Εκθεση Πανεπιστημίων “IUF 2022”
Επόμενο άρθρο«Χάλκινη» τιμητική διάκριση για τη χορωδία του ΠΑΔΑ στο φεστιβάλ “ARTIVA 2022”