Αρχίζουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα στο ΠΑΔΑ

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.
Την απόφαση αυτή υπέγραψε σήμερα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία υπογράφηκε και κοινοποιήθηκε.
Ως πρόσφορη εκπαιδευτική πλατφόρμα επιλέχθηκε η Microsoft TEAMS, η οποία ενυπάρχει στη σουίτα OUTLOOK όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου

Ως Υπεύθυνη για την οργάνωση και το συντονισμό των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ανωτέρω μέθοδοι και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ορίσθηκε η κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανις ΠΑΔΑ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης .

Σύμφωνα με την απόφαση:
Ως πρόσφορη εκπαιδευτική πλατφόρμα επιλέχθηκε η Microsoft TEAMS, η οποία ενυπάρχει στη σουίτα OUTLOOK όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.
Εναλλακτικές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την κα Κλειώ Σγουροπούλου.
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των ανωτέρω σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Τμημάτων ορίστηκαν οι Πρόεδροι Τμημάτων του ΠΑΔΑ.