Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών 2020

Το “Skyros Project” -η χρυσή συνεργασία της Ειδικής Ακαδημαϊκής Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου- ανακοινώνει την πραγματοποίηση της «ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2020» στο νησί της Σκύρου κατά το διάστημα 6- 12 Ιουλίου 2020.

Η Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών είναι μια από τις βασικές δράσεις του Προγράμματος «ΣΚΥΡΟΣ», το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι στο λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου.

Προωθεί ένα νέο τρόπο πρακτικής περιβαλλοντικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι δρουν και ως εκπαιδευτές πολιτών, προωθώντας υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά και προάγοντας την ποιότητα στην Υγεία. Το λιμάνι γίνεται εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπου μέσα από το πρόγραμμα η θεωρία γίνεται πράξη σε πραγματικές συνθήκες. Βασικό μέλημα της δράσεων του Προγράμματος ΣΚΥΡΟΣ είναι η εκπαίδευση για την λήψη και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της υγείας.

Στόχος της Ακαδημίας Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών

Στόχος της Ακαδημίας Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών είναι η χάραξη ενός νέου δρόμου εκπαίδευσης που πρωτοπορεί για τα ελληνικά δεδομένα και βασίζεται στις ανάγκες εξειδίκευσης όσων εκπαιδεύουν σε θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγείας. Επίσης, η Ακαδημία εστιάζεται στην παροχή δεξιοτήτων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν αν χειρίζονται με επιτυχία το πεδίο της επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας. Απώτερος σκοπός είναι η ενεργός συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετιζόμενων με το περιβάλλον και τη υγεία μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της Περιβαλλοντικής Υγείας για την προστασία των πολιτών και όλων των κοινωνικών ομάδων.

Που απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ περιβαλλοντικών επιστημών, επιστημών Υγείας και πρόνοιας, βιολογικών και θετικών επιστημών, κοινωνικών καθώς και ανθρωπιστικών επιστημών. Επίσης στοχεύει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες συναφών σπουδών και σε όσους εργάζονται ή έχουν εργαστεί ως εκπαιδευτές, διερμηνείς, δημοσιογράφοι και ενδιαφέρονται να εμπλακούν ενεργά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

  • στην τυπική της μορφή – Σχολεία
  • στη μη τυπική της μορφή – Περιβαλλοντικοί Διερμηνείς

– Μουσεία, Πάρκα, Κρουαζιερόπλοια-Κατασκηνώσεις

  • στην άτυπη εκπαίδευση – Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
  • σε όσους δραστηριοποιούνται εν γένει σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας/ Κοινοτικής/ Περιβαλλοντικής Υγείας

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Η Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών εντάσσεται στα προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης που αντιστοιχούν στα επίπεδα EQF-5 έως EQF-8, όπου απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που τα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία, Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007, (ΦΕΚ1466/Β/2007). Συνεπώς, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης των 5 ECTS όπου αντιστοιχεί σε 136,5 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας των διδακτικών ωρών.