Με επιτυχία η ημερίδα για τα νέα ακαδημαϊκά δεδομένα στην Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Από αριστερά: Αγγελική Δημητρούλη, Υγειονολόγος, Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Ασκληπιείο Βούλας, Καμαρινόπουλος Σωτήριος, Υγιεινολόγος Τ.Ε Msc., Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής (Έδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μπέντος Δημήτριος, Λέκτορας εφαρμογών, ιδρυτικό μέλος Εργαστηρίου  Στατιστικής Μοντελοποίησης & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ΠΑΔΑ, Κωνσταντίνα Τσιαπάλη,Υγιεινολόγος MSc, Αν. Προϊσταμένη τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευβοίας, Ντουνιάς Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ, Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Μακρυνός Γεώργιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ενωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας  (ΠΕΕΔΥ), Παβη Ελπίδα, Κοσμήτορας Σχολής Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ, Καλδής Παναγιώτης, Πρύτανης ΠΑΔΑ, Καραγιάννη Βιλελμίνη (Βίλμα), Δ/ντρια Εργαστηρίου  Στατιστικής Μοντελοποίησης & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ΠΑΔΑ

Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Τα νέα ακαδημαϊκά δεδομένα στην Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Επαγγελματικά δικαιώματα – προσόντα και προοπτικές στην αγορά εργασίας» που διοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Στατιστικής Μοντελοποίησης & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Η Δ/ντρια του Εργαστηρίου, Αν. Καθηγήτρια Βιλελμίνη Καραγιάννη, και τα ιδρυτικά μέλη του Εργαστηρίου (Δημήτριος Μπέντος, Παρασκευή Μπουλανίκη, Κωνσταντίνος Ντελέζος) με ανακοίνωση ευχαριστούν και συγχαίρουν όλους τους ομιλητές που πραγματικά συνέδεσαν με τον πιο άρτιο τρόπο την επιστημονική τεκμηρίωση και πρόταση με την εκπαιδευτική και κοινωνική σημασία της Δημόσιας Υγείας και του πολυδιάστατου ρόλου του Υγιεινολόγου (Επόπτη Δημόσιας Υγείας) στη Δημόσια Υγεία.

Μιας ημερίδας, τονίζεται στην ανακοίνωση, που απέδειξε με τον πιο εμφανή τρόπο πως είναι και δυνατή και απαραίτητη η αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τους θεσμικούς φορείς των αποφοίτων.

Τέλος, σημειώνεται στην ανακοίνωση η παρουσία περισσότερων από 200 φοιτητών/τριων που καταδεικνύει το ξεχωριστό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για πρωτοβουλίες και πολυεπίπεδες δράσεις που το Εργαστήριο Στατιστικής Μοντελοποίησης & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή στοχεύει να συνεχίσει και να διευρύνει.