Κάλεσμα της ASPHER και της ΣΔΥ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος της Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), προσυπέγραψε τη Δήλωση της ASPHER για την Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από την Έξαρση της COVID-19.
Σύμφωνα με αυτήν, η ASPHER, ως η οργάνωση που εκπροσωπεί τις Σχολές Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης, καλεί όλες τις χώρες να ενισχύσουν, αλλά και να συντονιστούν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η ASPHER καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες:
α) να αναγνωρίσουν την εξειδίκευση των επαγγελματιών δημόσιας υγείας ως εμπειρογνωμόνων που πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ώστε να συντονίζονται αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκές δράσεις αλλά και οι δράσεις στο εσωτερικό της κάθε χώρας,
β) να επενδύσουν επαρκή χρηματοδότηση και πόρους στα συστήματα υγείας, τις Κύριες Λειτουργίες Δημόσιας Υγείας όπως τις έχει ορίσει ο ΠΟΥ, τον προγραμματισμό και την ετοιμότητα,
και γ) να υιοθετήσουν την προσέγγιση «υγεία σε όλες τις πολιτικές».
Οι Σχολές Δημόσιας Υγείας προωθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ανταλλάσσουν γνώσεις για καλές πρακτικές και δημόσιες πολιτικές και συνεργάζονται με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα.
Είτε πρόκειται για μια πανδημία που προκαλεί συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή μακροπρόθεσμες απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή και η περιφερειακή ανασφάλεια, είτε για μέτρα ρουτίνας για την προστασία της δημόσιας υγείας χρειαζόμαστε τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες.
Ωστόσο, πολύ συχνά στο παρελθόν δεν διατέθηκαν πόροι για την εκπαίδευση στη δημόσια υγεία πράγμα που οδήγησε σε μειωμένη ετοιμότητα και σε αποδυνάμωση της απόκρισης στην επιδημική έξαρση της COVID-19.
Η ASPHER καλεί για μια κατανομή πόρων στην κατεύθυνση της ειδικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την COVID-19, αλλά και για την ανανέωση μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στη δημόσια υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Προηγούμενο άρθροΠροσομοίωση της εξάπλωσης ιογενών επιδημιών από ερευνητική ομάδα του ΠΑΔΑ και του ΔΙΠΑΕ
Επόμενο άρθροΠαρεμβάσεις για τον COVID-19 του Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Αλκιβιάδη Βατόπουλου​