Εκπαίδευση στους εμβολιασμούς φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας – EDUVAC Erasmus+ project

Από τη Δευτέρα 16/03/2020 φοιτητές της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας συμμετέχουν σε διαδικτυακή εκπαίδευση για τους εμβολιασμούς, η οποία πραγματοποιείται για τρίτο εξάμηνο. Το εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου EDUVAC (Educating Vaccination Competence) που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Strategic Partnerships μέσω του ΙΚΥ (Κωδ. 2018-1-EL01-KA203-047691).
Το έργο συντονίζεται από το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας και το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του ΠΑΔΑ με επιστημονική υπεύθυνη την κα Ε. Σακελλάρη και συμμετέχουν εταίροι/ΑΕΙ από ακόμη τέσσερις χώρες της Ευρώπης (Metropolia University of Applied Sciences – Φινλανδία, Trnava University – Σλοβακία, University of Vic – Ισπανία και University of Modena and Reggio Emilia – Ιταλία).
Ο εμβολιασμός είναι ένας από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις για την Υγεία και την πρόληψη μεταδιδόμενων νοσημάτων αποτρέποντας κάθε χρόνο δυο με τρια εκατομμύρια θανάτους. Ο εμβολιασμός απαιτεί ειδική εκπαίδευση για να παρέχεται υψηλής ποιότητας φροντίδα στον πληθυσμό.
Προκειμένου να ανταποκριθούν οι μελλοντικοί επαγγελματίες Υγείας στις προκλήσεις που υπάρχουν στο πεδίο των εμβολιασμών, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2018 το έργο EDUVAC. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και καταλληλότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εμβολιασμό μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός διαδικτυακού μαθήματος (3 ECTS) και ενός εντατικού μαθήματος (2 ECTS), τα οποία παρέχουν γνώσεις και ενισχύουν τις δεξιότητες και θετικές στάσεις των φοιτητών σχετικά με τον εμβολιασμό. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κύκλοι του διαδικτυακού μαθήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 και το χειμερινό εξάμηνο 2019, τα οποία αξιολογήθηκαν τόσο από τους φοιτητές που τα παρακολούθησαν όσο και από επαγγελματίες Υγείας του χώρου μέσω των συλλόγων τους, ώστε αυτό να βελτιώνεται διαρκώς, ενώ στο τέλος του έργου να είναι διαθέσιμο και όλο το εκπαιδευτικό υλικό με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερομένους.
Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eduvac.eu/