Συμμετοχή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο 48o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας συμμετείχε στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που διεξήχθη στις 12-14 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο DivaniCaravel, με ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες και μελέτες. Η θεματολογία του περιλάμβανε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και Συναφών Επιστημών Υγείας με διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν επίσης παλαιά και νέα ζητήματα που αφορούν Εκπαιδευτικές, Νομικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Βιοηθικές πτυχές της Ιατρικής και της δημόσιας υγείας.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Απεικονιστική Διερεύνηση Κατάγματος Στέρνου σε Τραυματία με Υπερηχοτομογραφία
Ενδιαφέρουσα Εργασία που παρουσιάστηκε από την κα. Ελένη Σταματοπούλου PhD(c) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK η οποία η ανάδειξε την απεικονιστική διερεύνηση κατάγματος στέρνου σε τραυματία με υπερηχοτομογραφία.
Συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Στεργίου Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Ι. Θεοδωράκης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Δ. Δολτσινιάδης, Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Κ. Ανδρουτσοπούλου – Λύτρα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Χ. Αναγνωστόπουλος Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α’ Υπεύθυνος Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ. Βασιλικής Λευκάδας, Φ. Χανιώτης, MD, PhD, Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και Δ. Χανιώτης MD, PhD, FESC, Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

2. Η Αντιμετώπιση και η Παρακολούθηση του Κατάγματος Στέρνου σε Τραυματία
Ακολούθως ενδιαφέρουσα μελέτη παρουσιάστηκε από την κα. Ελένη Σταματοπούλου PhD(c) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών η οποία η ανάδειξε την αντιμετώπιση & παρακολούθηση του κατάγματος στέρνου σε τραυματία.
Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ο κ. Δ. Στεργίου, Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Κ. Ανδρουτσοπούλου – Λύτρα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Χ. Αναγνωστόπουλος Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ. Βασιλικής Λευκάδας, Φ. Χανιώτης MD, PhD, Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και Δ. Χανιώτης MD, PhD, FESC, Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

3. Βασικοί Άξονες που Διέπουν τη Διαγνωστική Αξία του Υπερήχου στις «Τενοντοελυτρίτιδες» του Άνου Άκρου.
Επιπρόσθετα αναδείχθηκαν οι Βασικοί Άξονες που Διέπουν την Διαγνωστική Αξία του Υπερήχου στις Τενοντοελυτρίτιδες του Άνου Άκρου, μία ακόμη ενδιαφέρουσα επιστημονική εργασία, η οποία παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.
Συμμετείχαν οι κ.κ. Ι. Θεοδωράκης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Δ. Στεργίου Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Κ. Ανδρουτσοπούλου – Λύτρα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Χ. Αναγνωστόπουλος Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ. Βασιλικής Λευκάδας, Φ. Χανιώτης MD, PhD, Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), και Δ. Χανιώτης MD, PhD, FESC, Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Προηγούμενο άρθροΆσκηση έκτακτης ανάγκης στο ΠΑΔΑ
Επόμενο άρθροΗ νεοελληνική μας γλώσσα