“Από τη ΜΕΘ…έως το σπίτι”: Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19

Την Κυριακή 17-05-2020 πραγματοποιήθηκε δημόσια-ανοιχτή συζήτηση για τη «Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ…έως το σπίτι», μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ και το Επιστημονικό Τμήμα της Αναπνευστικής και Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης-Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-Π.Σ.Φ. με συντονίστρια την Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
Σκοπός της συζήτησης ήταν η ανάδειξη και η προβολή του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στην πανδημία που βιώνουμε και την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους τους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία αναφοράς.
Οι ομιλητές ήταν εργαζόμενοι σε νοσοκομεία αναφοράς της χώρας μας και του εξωτερικού (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α.) και επικοινώνησαν τις παγκόσμιες κατευθυντήριες συστάσεις για φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού και πρώιμη κινητοποίηση σε ασθενείς με COVID-19 εντός και εκτός ΜΕΘ με ιδιαίτερη επισήμανση στη λήψη ειδικών μέτρων ατομικής προστασίας. Η φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ασθενών με COVID-19, ενώ η πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών αυτών αποτελεί προϋπόθεση για το εξιτήριο και τη λειτουργική επιστροφή στο σπίτι.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. και η Συντονίστρια του Ε.Τ.Κ.Φ.Α.