Συνεργασία του Εργαστηρίου CoNSeRT και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής στo πλαίσιo του έργου “FASTER”

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών – CONSERT, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ, συμμετείχαν στις 26 Ιουνίου, 2020 σε συνάντηση εργασίας με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “FASTER“. Έτσι, οι διασώστες είχαν την ευκαιρία να δουν το πρώτο πρωτότυπο ενός κολάρου που φοριέται από τις ειδικές μονάδες σκύλων K9 και αναπτύσσεται εντός του έργου από την ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το κολάρο αυτό είναι ικανό να συλλέξει δεδομένα από τους αισθητήρες που υπάρχουν επάνω του και να τα τροφοδοτήσει σε ειδικούς αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που τρέχουν σε αυτό. Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με τέτοιο τρόπο που να βοηθήσει τη διαδικασία ανακάλυψης και υποστήριξης των παγιδευμένων θυμάτων.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το επικίνδυνο περιβάλλον όπου λειτουργούν οι διασώστες, οι ερευνητές του εργαστηρίου “CoNSeRT” εργάζονται προκειμένου να ενισχυθούν τα διαθέσιμα εργαλεία τους εν ώρα δράσης. Η ομάδα δουλεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Βαθιάς Μάθησης με το όνομα “MORSE” (MOvement Recognition for firSt rEsponders) για την αναγνώριση μιας χειρονομίας και την παραγωγή ενός μηνύματος, ως αποτελέσματος αυτής. Το “MORSE” εκμεταλλεύεται αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης και αναπτύσσεται για φορετές συσκευές (π.χ. έξυπνα ρολόγια με τα οποία είναι εξοπλισμένοι οι διασώστες), για την αντιστοίχιση των σημάτων κίνησης σε προκαθορισμένες κινήσεις, σε πραγματικό χρόνο. Με αυτές τις συσκευές θα επιτραπεί στους διασώστες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες χειρονομίες προκειμένου να δημιουργούν αυτόματα ειδοποιήσεις σε επικίνδυνες καταστάσεις δίχως την ανάγκη οπτικοακουστικών σημάτων.

Μετά από συναντήσεις και συζητήσεις με τις ομάδες των διασωστών-μελών του “FASTER” αρχικά επιλέχθηκαν τέσσερα (4) τέτοια σήματα χειρός έκτακτης ανάγκης. Το σκεπτικό για την επιλογή των κινήσεων είναι ότι αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με επιτυχία σε επικοινωνίες διάσωσης αεροσκαφών και πυρόσβεσης. Όταν ένας διασώστης εκτελέσει μια από τις προκαθορισμένες κινήσεις, ο αλγόριθμος την καταγράφει και την επεξεργάζεται για την παραγωγή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης με τη μορφή ειδοποιήσεων που θα διαδοθούν στα έξυπνα τηλέφωνα των κοντινών διασωστών αλλά και στο φορητό Κέντρο Ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή, για να αυξήσουν την επίγνωση της κατάστασης και να ενημερώσουν. Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την εκπαίδευση του συστήματος από μέλη της Ελληνικής ομάδας Διάσωσης στην Αττική που συμμετέχουν στο έργο. 

Κάνοντας ένα βήμα ακόμη, εκτός από τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στο τηλέφωνο (ή το έξυπνο ρολόι) των διασωστών στο πεδίο, το έργο στοχεύει στο να εμπλουτίσει τη λήψη αυτών των μηνυμάτων ειδοποίησης στο πεδίο της δράσης με τη χρήση σύντομων δονήσεων στις φορετές συσκευές που ακολουθούν τον πραγματικό κώδικα του Morse. Δεδομένου ότι συχνά κατά τη διάρκεια δράσης των ομάδων Διάσωσης η υποδομή επικοινωνίας έχει καταρρεύσει, τα μηνύματα ειδοποίησης από το MORSE θα μεταδίδονται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας του ΙοΤ (π.χ. Bluetooth Low Energy, BLE).