Επιτυχής έλεγχος του έργου Η2020-ASSET

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23/06 ο ετήσιος έλεγχος του έργου “H2020-ASSET”, του οποίου επιστημονική υπεύθυνη είναι η κα Λελίγκου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών.
Το έργο (https://energytransition.academy/) δίνει έμφαση μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά για να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση, στην ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων και στην ανάπτυξη εργαλείων για τους καθηγητές/εκπαιδευτές.
Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο έργο συμμετέχουν τρία Τμήματα: της Σχολής Μηχανικών: Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού αναπτύσσονται συνεργασίες για διεπιστημονική έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, όπως τα ακόλουθα: Univesity of Naples Federico IIRWTH Aachen UniversityAalborg UniversityPolytechnic University Valencia.