Επιστημονική ημερίδα του έργου “GRAPHEIN”

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑΔΑ η 2η Ημερίδα που αφορά την παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ – ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ» και ακρωνύμιο: GRAPHEIN. 
Την Ημερίδα προλόγισαν από το Ίδρυμα η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ε. Παπαγεωργίου, η Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κ. Σγουροπούλου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Α. Παπαποστόλου. Παρουσιάστηκαν ομιλίες από την Αναπλ. Καθηγήτρια Β.Μπέλεση (ΠΑΔΑ), τον Καθηγητή Β. Γεωργακίλα (Παν/μιο Πατρών), τον Καθηγητή Γ. Καλτσά (ΠΑΔΑ) και πολλούς Διδάκτορες όπως Δ. Γιασαφάκη και Ν. Ηλιόπουλος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»), Α. Κουτσιούκης (Παν/μιο Πατρών), Θ. Φιλιππακοπούλου και Δ. Μπαρμπάκος (ΠΑΔΑ). Ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις έγιναν και από τους υποψήφιους διδάκτορες Ι. Χριστάκη και A. Αποστολάκη (ΠΑΔΑ) καθώς και από στελέχη του ομίλου «Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.» αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του “Institute of Coating Technologies” (ΙoCT).
Το συντονιστικό ρόλο είχε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Επιστ. Υπεύθυνη και Συντονίστρια Β. Μπέλεση), ενώ συμμετείχαν και τρεις επιπλέον μεγάλες ερευνητικές ομάδες προερχόμενες από τους φορείς “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτος (Επιστ. Υπεύθυνος Θ. Στεριώτης), Παν/μιο Πατρών (Επιστ. Υπεύθυνος Β. Γεωργακίλας) και Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (Επιστ. Υπεύθυνη Β. Παναγοπούλου). 
Το έργο “GRAPHEIN” στόχευσε στην παραγωγή αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με βάση το γραφένιο αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γνώση και την εμπειρία που προέρχεται από την βιομηχανία, αλλά και την ανάπτυξη τελικού προϊόντος. Στο παρόν έργο επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός λειτουργικής ηλεκτρονικής διάταξης, καθώς και εξειδικευμένων εκτυπωτικών θεμάτων προς ανάδειξη εφαρμογών στο πεδίο των τυπωμένων εύκαμπτων ηλεκτρονικών. Επίσης, μελετήθηκε η δυνατότητα ανακλιμάκωσης των συνταγών των μελανιών και υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας! Η προτεινόμενη τεχνολογία μελανιών αξιολογήθηκε με βάση τεχνο-οικονομικά κριτήρια και σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
Περισσότερα στοιχεία για το έργο μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://graphein.uniwa.gr/.
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02093)».
Προηγούμενο άρθροΠροεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων αναλαμβάνει o πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Π. Καλδής
Επόμενο άρθροΠανελλήνιο πρωτάθλημα ξιφασκίας με αμαξίδιο – Πρωτόκολλο συνεργασίας ΠΑΔΑ και ΕΑΟΜ-ΑμεΑ