Στο ΠΑΔΑ το μεγαλύτερο έργο δικτύωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων 20 Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αναλαμβάνει το μεγαλύτερο έργο δικτύωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων 20 Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και τίτλο «Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και υλοποιείται σε συνεργασία με το Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής συγχαίρει τον Καθηγητή Γεώργιο Γιαννακόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κουή του ίδιου Τμήματος, όπως και τους συνεργάτες τους, για το εξαιρετικό επίπεδο της εξειδικευμένης, αλλά και διεπιστημονικής, τεχνογνωσίας στην διεκδίκηση του έργου, όπως και στην εκτέλεσή του.  

Στα αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγονται η δημιουργία της νέας υπηρεσίας  «Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+)» και η φιλοξενία της στον Υπολογιστικό κόμβο ILSaS+ που πρόκειται να εγκατασταθεί στις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης σε επιστημονικό περιεχόμενο και διεθνείς Βάσεις Δεδομένων.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Βιβλιοθήκες των 20 Ιδρυμάτων τα οποία συμμετέχουν, με άμεσο θετικό αντίκτυπο σε πάνω από 400.000 φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει την παραγωγικότητα των 385 στελεχών των Βιβλιοθηκών (βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων) που εργάζονται στις 20 Κεντρικές Βιβλιοθήκες και τα 82 Παραρτήματά τους.

Με το  συγκεκριμένο έργο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής αναδεικνύεται σε κεντρικό κόμβο των εξελίξεων  στον χώρο των Βιβλιοθηκών της χώρας, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο και σε θεσμικό, με έμφαση στα θέματα χάραξης και υλοποίησης στρατηγικών ανάπτυξής τους. 

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Ημερίδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στα Σχολεία Well@School
Επόμενο άρθρο…πού βαδίζει η Σύγχρονη Τέχνη;