ΠΑΔΑ: Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΕΗΔΥλ) και του “Libre Space Foundation”

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΕΗΔΥλ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ και του “Libre Space Foundation (LSF)”. Το ΠΑΔΑ εκπροσώπησαν ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Διευθυντής του ΕΗΔΥλ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ενώ το LSF ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πιέρρος Παπαδέας.

Το Libre Space Foundation είναι ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την προαγωγή ανοιχτών τεχνολογιών στο τομέα της διαστημικής. Για το σκοπό αυτό ο οργανισμός προωθεί, προάγει και αναπτύσσει ελεύθερες και ανοιχτές τεχνολογίες με γνώση για το διάστημα.

Προκειμένου να το επιτύχει αυτό το LSF, έχει δημιουργήσει ανοιχτές κοινότητες, στις οποίες διεθνείς οργανισμοί (όπως η “European Space Agency”), ερευνητικά ιδρύματα (όπως το “Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics”), επιχειρήσεις (όπως η “Google”) και δεκάδες ανεξάρτητοι επιστήμονες, μηχανικοί και εθελοντές συνεργάζονται με τρόπο ελεύθερης πρόσβασης για να αναπτύξουν λύσεις ανοιχτού χαρακτήρα στο τομέα της διαστημικής ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν, επίσης με ανοιχτό τρόπο, να προάξουν τη γνώση σε αυτή τη θεματική.

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη ελεύθερων και ανοιχτών τεχνολογιών για το διάστημα, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δύο φορέων. Στοχεύοντας, στην εξωστρέφεια και τη διάχυση της γνώσης καθώς και την ενίσχυση της έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής το ΕΗΔΥλ και το LSF επισημοποίησαν τη μακρόχρονη συνεργασία τους σε μία σειρά πεδίων. Ειδικότερα, στην ανάπτυξη:

➢ εργαλείων βασισμένων σε ανοιχτές τεχνολογίες για την υποστήριξη διαστημικών αποστολών,
➢ ελεύθερου και ανοιχτού υλισμικού και λογισμικού για την πραγματοποίηση διαστημικών αποστολών,
➢ ελεύθερου και ανοιχτού υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία διαστημικών οχημάτων και των υποσυστημάτων τους,
➢ νέων θεματικών περιοχών, στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την υλοποίηση μεταπτυχιακών αντικειμένων, ως μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω έρευνας, το οποίο προσφέρεται χωρίς δίδακτρα,
➢ κοινών δράσεων επικοινωνίας και προβολής των επιτευγμάτων των συνεργαζόμενων φορέων με στόχο τη μεγαλύτερη μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας και των τεχνολογιών του διαστήματος.

Ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής χαιρέτισε την αξία της εν λόγω συνεργασίας η οποία παράγει και διαχέει προηγμένες νέες τεχνολογίες αιχμής για το διάστημα, αλλά και εφαρμογές αξιοποιήσιμες και στη γη και διαβεβαίωσε τους εμπλεκόμενους για την ένθερμη στήριξη της προσπάθειας εκ μέρους του Ιδρύματος και ιδιαιτέρως της Σχολής Μηχανικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για τις δράσεις αυτές και το συντονισμό τους είναι ο Καθηγητής Ηλίας Σταύρακας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, ενώ την αντίστοιχη θέση στο LSF κατέχει ο Ηλίας Δαραδήμος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc, BSc.

Προηγούμενο άρθροΠΑΔΑ: Το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανωτάτης Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη “COPERNICUS Αlliance”
Επόμενο άρθροΔερματοαισθητική