Πρώτη επιστημονική ημερίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία”

Στις 08-01-2020 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία η πρώτη επιστημονική ημερίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία”, με τίτλο “Φυσικοθεραπεία και Ποιότητα ζωής, Ανάπτυξη-Διατήρηση-Επανάκτηση”. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την εκδήλωση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής τους εργασίας στο μάθημα “Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας” με διδάσκοντα τον καθηγητή κ. Γεώργιο Γιόφτσο.

Μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι φοιτητές δεν αναζητούν απλά την πληροφορία και τη γνώση, αλλά ταυτόχρονα την μεταφέρουν, τόσο στο επιστημονικό δυναμικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από δράσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και ποικίλους ρόλους που καλούνται να «παίξουν», οι φοιτητές βιώνουν μοναδικές εμπειρίες, μέσα από τις οποίες αποκομίζουν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες. Ζητούμενο είναι η «μετατροπή» τους σε ολοκληρωμένους επιστήμονες, σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς την εκδήλωση παρακολούθησαν 530 προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές, απόφοιτοι και συνάδελφοι. Η Διοίκηση του Ιδρύματος και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τίμησαν με την παρουσία τους την ημερίδα.