Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στα Χανιά

Η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών
στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Ενδιαφέρουσα Εργασία Παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Σταματοπούλου PhD (c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RNΓ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, MemberPCRS-UK, στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στα Χανιά, η οποία η ανάδειξε ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Συμμετείχαν η κα Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου, Φοιτήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος και ο κ. Δημήτριος Χανιώτης MD, PhD, FESC, Πρόεδρος, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ΠΑΔΑ.
Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε, ότι η εκπαίδευση στην ακαδημαϊκή κοινότητα μετά το σχολείο και την οικογένεια αποτελεί τον τρίτο πιο σημαντικό φορέα στη ζωή του ανθρώπου μέσα στην οποία μαθαίνει και αναπτύσσει πολλές από τις δεξιότητές του.

Τα επείγοντα περιστατικά υγείας συχνά παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε ώρας, και χρήζουν άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς επιδεινώνονται λόγω έλλειψης γνώσεων ή καθυστέρησης της παροχής αυτών. Η παραμέληση στην εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών μπορεί να είναι εις βάρος της κοινωνίας, καθώς δεν είναι σε θέση όλοι να αξιολογήσουν τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο στο σύστημα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης στις αρχές των πρώτων βοηθειών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Τα αποτελέσματα της εργασίας κατέδειξαν πως με τη βασική εκπαίδευση των αρχών στις πρώτες βοήθειες εισαγάγονται θεμελιώδεις δεξιότητες. Η εκμάθηση του τρόπου επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι ανεκτίμητη και ενισχύει έμμεσα την επικοινωνία στο συντονισμό της διαχείρισης ενός επείγοντος συμβάντος. Η εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών ενθαρρύνει τους φοιτητές να εργαστούν ως ομάδα με δεξιότητες που προάγουν την εμπιστοσύνη στο πώς να διαχειριστούν τα διάφορα ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εμπνέοντας ουσιαστικά ένα έθνος νεαρών ηγετών.

Επιπρόσθετα η ενίσχυση των ευέλικτων ικανοτήτων είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν θετικά τον κόσμο και να δημιουργήσουν μια κοινωνία με γνώση και ισορροπία. Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από διάφορα είδη ατυχημάτων κάθε χρόνο στον κόσμο, δηλαδή κάθε χρόνο σε 10 δευτερόλεπτα υπάρχει ένας νεκρός. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες θα μπορούσε να μειώσει περισσότερους από 140.000 θανάτους ετησίως, καθώς ενδέχεται να είχαν αποφευχθεί. Η γνώση των βασικών αρχών στις πρώτες βοήθειες μπορεί να είναι σωτήρια σε σενάρια, όπως η καρδιακή ανακοπή, οι τραυματισμοί και οι τυχαίες πτώσεις σε όλους τους φοιτητές της ακαδημαϊκής κοινότητας ανεξαρτήτως σχολής φοίτησης! Η διαμόρφωση των στόχων της εκπαίδευσης με βάση τις «καλές πρακτικές» συμβάλλουν στη ποιότητα ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος διαχείρισης περιστατικού στην επείγουσα ιατρική. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες σωστής παροχής των πρώτων βοηθειών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο στην ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν βαρύνουσα σημασία στις περιπτώσεις των ξαφνικών ατυχημάτων, καθώς εξασφαλίζουν σωτήριες ενέργειες στον τόπο της έκτακτης ανάγκης, σώζοντας ζωές και μειώνοντας αρχικά τον βαθμό τραυματισμού.

Ακολούθως, πολλά κράτη και περιοχές έχουν εφαρμόσει την εκπαίδευση και την πρακτική κατάρτιση της γνώσης των πρώτων βοηθειών ως υποχρεωτικό μάθημα. Τα κατά τόπους Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών έχουν ενισχύσει τη διαδεδομένη εκπαίδευση των μαθητών στις γνώσεις πρώτων βοηθειών με διάφορους τρόπους και φορείς.

Το 2012 το μάθημα των πρώτων βοηθειών εντάχθηκε επίσημα στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και ήταν επίσης η πρώτη φορά που ένα μάθημα έκτακτης ανάγκης έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των φοιτητών.
Η Εταιρεία του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Fudan οργάνωσε ομάδες έκτακτης ανάγκης για να αναλάβουν την ευθύνη εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών οι φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο CentralSouth συμμετείχε στην οργάνωση πρώτων βοηθειών με μεγάλης κλίμακας δημόσιες δραστηριότητες και δυναμικά διαδεδομένες γνώσεις έκτακτης ανάγκης για την προνοσοκομειακή φροντίδα.
Το Πανεπιστήμιο του Chongqing, σε συνεργασία με τον τοπικό «Ερυθρό Σταυρό», στόχευσε στη διάδοση των γνώσεων πρώτων βοηθειών για φοιτητές οργανώνοντας τη δραστηριότητα με τίτλο «Εκπαίδευση στις γνώσεις και τις δεξιότητες πρώτων βοηθειών για φοιτητές» και απονεμήθηκαν σχετικά πιστοποιητικά στους εκπαιδευμένους φοιτητές!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της “Wuhan” παρουσίασε διάλεξη γνώσεων πρώτων βοηθειών ως υποχρεωτικό μάθημα στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για πρωτοετείς και οργανωμένη εθελοντική ομάδα υπηρεσιών τόσο για τη διάδοση όσο και την ενίσχυση των γνώσεων στις πρώτες βοήθειες στην κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο Jishou χρησιμοποίησε μαθήματα επιλογής για την παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για φοιτητές εκτός ιατρικών σχολών.

Το SuzhouVocational Health College πραγματοποίησε τηn εκπαίδευση της γνώσης πρώτων βοηθειών μέσω του διαδικτυακού μαθήματος «βασικές γνώσεις και τεχνικές πρώτων βοηθειών».

Η προσέγγιση των γνώσεων στις πρώτες βοήθειες για τους φοιτητές πρέπει να καταστεί και να εφαρμοστεί σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συνήθως οι φοιτητές αποκτούν διάσπαρτες γνώσεις, ενώ οι περισσότερες εμπεριστατωμένες γνώσεις αποκτώνται μέσω των επιστημονικών διαλέξεων και πρακτικής εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και στην επείγουσα ιατρική, επηρεάζοντας θετικά την αυτοπεποίθησή τους και δημιουργώντας οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο εάν παρουσιαστεί κατεπείγουσα έκτακτη ανάγκη.

Η προοπτική του οράματος για μία κοινωνία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων καταρτισμένων στις πρώτες βοήθειες θα επιφέρει κέρδος σε ανθρώπινες ζωές, οι οποίες απειλούνται από σοβαρά ατυχήματα και έκτακτες κρίσιμες καταστάσεις στην καθημερινότητα. Η εκμάθηση του τρόπου επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ανεκτίμητη και ενισχύει έμμεσα την επικοινωνία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ηγεσίας στους φοιτητές της ακαδημαϊκής κοινότητας συμβάλλοντας στην επιτυχή διαχείριση και αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

Παρευρισκόμενες ήταν οι συντονίστριες των e-poster κα Μαγδαληνή Σελαμανίδου Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Τομεάρχισσα Παθολογικού Τομέα, η κα. Ουρανία Παναγοπούλου Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Χειρουργείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, η κα Γεωργία Λυμπεροπούλου Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη, Ενδοσκοπικού Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και η κα Αθανασία Γακή Νοσηλεύτρια, MSc, Εκπαιδευτικός, 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Συμπερασματικά η συμβολή της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών ως προς την παροχή γνώσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένα αποδοτικό «εργαλείο» από πλευράς κόστους (άμεσου, έμμεσου και άυλου), συνδράμοντας έτσι σε κάποιο βαθμό στη μείωση του ψυχοκοινωνικού κόστους της Δημόσιας Υγείας.

Η αξία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας – Το κόστος
ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία

Ακολούθως ενδιαφέρουσα μελέτη, όπου παρουσιάστηκε σε e-poster από την κα Αθανασία Σταματοπούλου PhD(c) Οικονομολόγο, MSc International Human RecourseManagement, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΔΑ & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο ανωτέρω Πανελλήνιο Συνέδριο και συμμετείχαν η κα Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RNΓ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, MemberPCRS-UK, και η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Γεωργία Τουλιά PhD, MSc Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρθηκε ότι οι τραυματισμοί, οι ασθένειες και οι θάνατοι που σχετίζονται με την εργασία έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό οικονομικό κόστος για τα άτομα, τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις και τελικά την ίδια την κοινωνία.

Οι χώρες με ανεπαρκή συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας δαπανούν πολύτιμους πόρους για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Η χάραξη μιας δυναμικής Εθνικής στρατηγικής μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, όπως: τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των απουσιών λόγω ασθενείας, τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιακών μεθόδων και τεχνολογιών και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με μειωμένο ωράριο για να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους.

Στις αρνητικές επιπτώσεις της κακής διαχείρισης περιλαμβάνονται η δαπανηρή πρόωρη συνταξιοδότηση, η απώλεια εξειδικευμένου προσωπικού, η συστηματική απουσία από την εργασία και η τυπική παρουσία στην εργασία (όταν οι εργαζόμενοι προσέρχονται στην εργασία παρά το γεγονός ότι είναι άρρωστοι), καθώς και το υψηλό ιατρικό κόστος και τα υψηλά ασφάλιστρα.
Εκτιμάται ότι το κοινωνικό κόστος των τραυματισμών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία ανέρχεται στο 3,9 % του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο 3,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ.

Το εν λόγω κόστος εκτιμάται επίσης συχνά με βάση τους υφιστάμενους δείκτες μέτρησης της υγείας, όπως τα έτη ζωής που χάνονται λόγω ασθένειας, αναπηρίας και πρόωρου θανάτου (DALY).
Σύμφωνα με μελέτες, κάθε ευρώ που επενδύεται στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ, η δε σχέση κόστους-οφέλους της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας είναι θετική.

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην εργασία για τα έτη 2021-2027

Επιπρόσθετα αναδείχθηκε το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τα έτη 2021-2027, όπου παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RNΓ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, MemberPCRS-UK στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στα Χανιά.

Συμμετείχαν η κα Γεωργία ΠαπαντωνίουRN, MAinPublicManagement, Αν. Τομεάρχισσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, η κα. Χρυσούλα Στούκα PhD, MSc Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και η κα. Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, και Εκπαιδευτικός.

Κατά την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας  σχεδόν 170 εκατομμυρίων εργαζομένων στην ΕΕ. Η προστασία των ανθρώπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία από κινδύνους είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμων αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Οι προκλήσεις παραμένουν και η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Κάθε χρόνο 2.340.000 θάνατοι εργαζομένων οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, ενώ  160 εκατομμύρια υπολογίζονται οι μη θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες και  270 εκατομμύρια τα εργατικά ατυχήματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατεγράφησαν 2,5 εκατομμύρια ατυχήματα που προκάλεσαν απουσία τουλάχιστον 4 ημερών από την εργασία και 3.515 θανατηφόρα ατυχήματα σε ετήσια βάση σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Εκτιμάται ακόμα ότι κάθε χρόνο περίπου 160.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω επαγγελματικών ασθενειών και περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι λόγω θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους (στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, EU-OSHA και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Ο κύριος στόχος της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) είναι η προαγωγή και διατήρηση των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με πρόσφατα Επιδημιολογικά Δεδομένα αναφέρεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από 3.300 θανατηφόρα ατυχήματα και 3,1 εκατομμύρια μη θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ-27 το έτος 2018 και περισσότεροι  από 200.000 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία.

Τα Εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες κοστίζουν στην οικονομία της ΕΕ πάνω από 3,3% ΑΕΠ ετησίως (περίπου 460 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τα αποτελέσματα της εργασίας του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τα έτη 2021-2027 ήταν ότι οι υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για ένα υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό. Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ εστιάζει σε τρεις βασικούς στόχους. O πρώτος είναι η πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής στον χώρο της εργασίας ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιείς οι χώροι εργασίας. Επιπροσθέτως μία πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ψυχική υγεία στην εργασία, θα αξιολογεί αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων προτείνοντας οδηγίες για δράση. Ο δεύτερος στόχος αναδεικνύει τη βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία προωθώντας την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ (καταπολέμηση του καρκίνου, των αναπαραγωγικών και αναπνευστικών ασθενειών).Ο τρίτος στόχος είναι η αύξηση της ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές απειλές για την υγεία αντλώντας διδάγματα από την πανδημία Covid-19 και αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας Υγείας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω ενισχυμένης τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και παρακολούθησης της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα έργα στοχεύουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων για την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας και την πρόληψη της ψυχικής ανισορροπίας στην εργασία με εστίαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Ήδη πριν από την πανδημία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρέαζαν περίπου 84 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ.
Οι μισοί εργαζόμενοι στην ΕΕ θεωρούν ότι το άγχος είναι συνηθισμένο στον χώρο εργασίας τους και το άγχος συμβάλλει στο ήμισυ περίπου όλων των χαμένων εργάσιμων ημερών.
Το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη απαιτεί συνεχή προβληματισμό και ανταπόκριση. Η επαγγελματική περίθαλψη και η ασφάλεια διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό, καθώς οι εργαζόμενοι μεγαλώνουν.

Οι κύριες αιτίες θανάτων στην ΕΕ που σχετίζονται με την εργασία είναι ο καρκίνος. Περίπου 100.000 θάνατοι από «επαγγελματικό» καρκίνο στο χώρο εργασίας συμβαίνουν κάθε έτος.
Οι δράσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικά στοιχεία της Ευρώπης σύμφωνα με το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου, το οποίο καθορίζει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην πρόληψη, θεραπεία-φροντίδα.

Η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία σύμφωνα με τη στρατηγική του οδικού χάρτη για τις καρκινογόνες ουσίες 2020-2024, είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περίπου 40 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η αύξηση της ετοιμότητας και η ταχεία απόκριση των απειλών σε περιόδους κρίσης, όπως ο COVID-19, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις στην προστασία της ανθρώπινης ζωής,  στην διαχείριση  κινδύνων ευημερίας, στην επιχειρηματική συνέχεια και την βιωσιμότητα.

Η προσέγγιση της ΕΕ για την ΥΑΕ επικεντρώνεται στην πρόληψη. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα μέτρα αυξημένης υγιεινής, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και υποστήριξη της ψυχικής υγείας βελτιώνοντας την επικαιρότητα και την αποτελεσματικότητα της απόκρισης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνέργειες μεταξύ της ΥΑΕ και της Δημόσιας υγείας με ανάγκη υποστήριξης της εφαρμογής των κανόνων ΥΑΕ όπως κοινωνικό διάλογο, ευαισθητοποίηση, κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση και βελτίωση των συνεργειών με άλλους τομείς πολιτικής.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των στατιστικών δεδομένων και της βάσης τεκμηρίωσης για την ΥΑΕ, αξιοποιώντας περισσότερο την επιστήμη και την έρευνα.

Τα συμπεράσματα του στρατηγικού πλαισίου είχαν στόχο την κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων γύρω από κοινές προτεραιότητες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ισχύει για όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Εθνικές Διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων εργασίας, των εργοδοτών, των εργαζομένων και άλλους σχετικούς φορείς ΥΑΕ) δημιουργώντας ένα πλαίσιο δράσης και συνεργασίας. Όλες οι Εθνικές Διοικήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν σχετικό σχεδιασμό και στρατηγική.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για την αλλαγή στο νέο κόσμο της εργασίας, τη βελτίωση της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με την προσέγγιση «όραμα μηδέν» και αύξηση της ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές κρίσεις υγείας…

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν και να καταρτίσουν την εθνική τους συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε  να διασφαλιστούν  ότι τα νέα μέτρα εφαρμόζονται. Η σύνοδος κορυφής για την ΥΑΕ του 2023 θα επικεντρωθεί στον απολογισμό της προόδου και την αξιολόγηση προσαρμογής υπό το φως ενός ταχέως μεταβαλλόμενου πλαισίου.
 

Κλινικό Φροντιστήριο Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στο ΤΕΠ

Στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος που έλαβε χώρα στις 12–15 Μαΐου 2022 στα ΧΑΝΙΑ στην ΚΡΗΤΗ παρουσιάστηκαν οι ανωτέρω Εργασίες καθώς επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το κλινικό φροντιστήριο Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στο ΤΕΠ, με προσομοίωση περιστατικών. Συντονιστές ήταν: α) η κα. Ελένη Σταματοπούλου, PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RNΓ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, MemberPCRS-UK, β)η κα. Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, γ)ο κ. Βασίλειος Καλδής Γενικός Χειρουργός Εντατικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝΑΚΑΤ και δ) ο κ. Ιωάννης Αλαμάνος, Διευθυντής Β’ Μ.Ε.Θ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Τομ. Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, τ. Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΔΑ & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εκπαιδευτές ήταν: η κα Αθανασία Σταματοπούλου PhD(c) Οικονομολόγος, MSc International Human RecourseManagement, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΔΑ & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΠΑΔΑ, η κα Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΔΑ & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, RNΓ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, MemberPCRS-UK, ο κ. Ιωάννης Θεοδωράκης PhD, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ο κ. Δημήτριος Δολτσινιάδης Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ο κ. Δημήτριος Στεργίου Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνώστης Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και ο κ. Βασίλειος Καλδής, Γενικός Χειρουργός Εντατικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ/Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ΤΕΠ του ΓΝΑ ΚΑΤ.

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι του κλινικού φροντιστηρίου Αντιμετώπισης Πολυτραυματία στο ΤΕΠ ήταν η ενίσχυση των γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευομένων σε θέματα διαχείρισης του πολυτραυματία σύμφωνα με τις αρχές του “PHTLS” στην προνοσοκομειακή φροντίδα και του ATLS. Η εξάσκηση δεξιοτήτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ο καθορισμός των ρόλων, με σκοπό τη διατήρηση ζωής του πολυτραυματία, παρέχοντας νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας, υψηλού επιπέδου.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση για την:

  • Εισαγωγή στην προνοσοκομειακή φροντίδα. Η διαχείριση του αεραγωγού προνοσοκομειακά. Καθιερωμένες προφυλάξεις στη διαχείριση του αεραγωγού.
  • Αρχική εκτίμηση “ABCDE”. Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης. Εκτίμηση κακώσεων θώρακος. Αξιολόγηση κακώσεων του πολυτραυματία.
  • Τεχνική διάνοιξης αεραγωγού χωρίς εξοπλισμό (Headtilt/Chinlift). Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού πνευμόνων. Μη επεμβατικές τεχνικές αερισμού πνευμόνων. Βασική & εξειδικευμένη διαχείριση αεραγωγού. Ενδείξεις & τεχνικές ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, αλγόριθμος διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού.
  • Ακτινολογική Αξιολόγηση Πολυτραυματία στο ΤΕΠ.
  • Ομάδα τραύματος, συντονισμός του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
  • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Ο Πληθυσμός-Στόχος ήταν: Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό στις υπηρεσίες υγείας και φοιτητές και ο αριθμός συμμετεχόντων (δια ζώσης) 20 άτομα, χωρίς περιορισμό στο web. Η Υλικοτεχνική Υποδομή ήταν: Οπτικοακουστικό υλικό συγχρονισμό εικόνας από διάφορες πηγές (video, PowerPoint μορφή ppt, απεικονιστικά κτλ.), έντυπες σημειώσεις, εκπαιδευτικά προπλάσματα διαχείρισης αεραγωγού ενήλικα (LaerdalAirwayManagementTrainer).

Αναφέρθηκε ότι η ιστορία των συγκρούσεων και της βίας μεταξύ ανθρώπων να προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους, έχουν ιστορία περίπου 200 χιλιάδες χρόνια και επιμένουν μέχρι σήμερα. Το τραύμα είναι από καιρό ένα από τα κύρια προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από τραυματισμό κάθε χρόνο. Το τραύμα αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας θνησιμότητας και το 16% της παγκόσμιας νοσηρότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τραύμα είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου και η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των παιδιών, των εφήβων και νέων ηλικίας 1–44 ετών. Ευθύνεται για περισσότερους πρόωρους θανάτους από τον καρκίνο, τις καρδιακές παθήσεις ή τη μόλυνση από τον ιό HIV.

Προβλέπεται ότι τα τροχαία θα αυξηθούν ως την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου το 2030. Το 50% όλων των θανάτων συμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από τoν τραυματισμό είτε στο σημείο είτε καθοδόν για το νοσοκομείο. Το ποσοστό θνησιμότητας (συμπεριλαμβανομένων τόσο των προνοσοκομειακών όσο και των ενδονοσοκομειακών θανάτων και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που θα έπρεπε να χει προβληματίσει παραπάνω τους ιθύνοντες) αυξήθηκε σε ποσοστό 35% στο περιβάλλον υψηλού εισοδήματος και στο περιβάλλον μεσαίου εισοδήματος σε 55%. Είναι ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας την τελευταία 20ετία, στην Ελλάδα λαμβάνοντας διαστάσεις επιδημικής νόσου! Η απώλεια παραγωγικότητας λόγω θανάτου και αναπηρίας από τραυματισμό αντιπροσωπεύει σημαντική απώλεια οικονομικών ευκαιριών σε όλες τις χώρες αναδεικνύοντας τα Χαρακτηριστικά του Νέου Δημόσιου Management και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τις γενικές θεωρήσεις της αρχικής αντιμετώπισης πολυτραυματία όπου παρουσιάστηκαν o πολυτραυματίας χαρακτηρίζεται από κακώσεις σε περισσότερες από μία σωματικές κοιλότητες ή κακώσεις σε μία σωματική κοιλότητα και κάταγμα πυέλου ή κάκωση σε μία σωματική κοιλότητα και κάταγμα σε δύο μακρά οστά. Η αρχική φροντίδα περιλαμβάνει: τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, την εκτίμηση της βαρύτητας των τραυμάτων τους και τη διαλογή αυτών, την παροχή πρώτων βοηθειών και την διακομιδή των τραυματιών στα ΤΕΠ.

Η πρωταρχική αξιολόγηση του τραυματία «Χρυσός Κανόνας» βασίζεται στην εκτίμηση των ζωτικών σημείων με το “ABCDE”. Η πρώτη περίοδος για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία αρχίζει αφότου σταθεροποιηθούν όλες οι ζωτικές λειτουργίες επιτυγχάνοντας «επαρκή οξυγόνωση», «αιμοδυναμική σταθερότητα» και «αντιμετώπιση της αιμορραγίας». Για να προληφθεί το τραύμα πρέπει να στοχεύεται ο ανθρώπινος παράγοντας στις παραμέτρους της κάκωσης σύμφωνα με «τα 4 Ε». Εκπαίδευση, Επιβολή, Επινόηση, Ερέθισμα.

Τα συμπεράσματα του κλινικού φροντιστηρίου ήταν ότι η αντιμετώπιση του τραύματος απαιτεί γνώση, επαγρύπνηση και οργάνωση. Η έμφαση σε κλινικά σημεία-κλειδιά, καθώς και η έγκαιρη εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών τεχνικών περιορίζουν τη θνησιμότητα και τη θνητότητα. Η πλέον ορθή αντιμετώπιση είναι αυτή που γίνεται όσο τον δυνατό γρηγορότερα μετά το τραυματισμό, επειδή είναι δυνατόν να εμφανιστούν αρκετές επιπλοκές που να απειλούν ακόμα και τη ζωή του πολυτραυματία (Χρυσή Ώρα). Η προαγωγή της καλής υγείας, η πρόληψη του τραύματος αφορά εκτός από την εξασφάλιση της και τη μείωση του ψυχοκοινωνικού κόστους Δημόσιας Υγείας.

Η ταχύτητα, ο συγχρονισμός και η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) της ομάδας ανάνηψης, στην οποία ο ρόλος του νοσηλευτή είναι προφανώς καθοριστικός, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για κάθε πράξη επείγουσας ιατρικής στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Η εφαρμογή στην καθημερινή πράξη κατάλληλα δομημένων πρωτοκόλλων, η ορθή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικό, είναι απαραίτητες για τη σωστή διαχείριση του ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ μειώνοντας πιθανές επιπλοκές στη διαχείριση του. Το ποσοστό τραυματισμών μπορεί να μειωθεί με τη χρήση αξιόπιστου και ακτινολογικού εξοπλισμού, καθώς και με την παρέμβαση της διεπιστημονικής ομάδας τραυμάτων. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο ΤΕΠ απαιτεί ειδικές γνώσεις και προϋποθέσεις που αφορούν τον τρόπο δράσης του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.

Προηγούμενο άρθροΟ ρόλος του Δικηγόρου Υπεράσπισης στην Ποινική Δίκη
Επόμενο άρθροΠραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μελών και συνεργατών/συνεργατιδών του Κέντρου Ερευνών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων