Ίδρυση ευρωπαϊκού τμήματος του αμερικανικού φορέα «Εκπαιδευτικοί ηγέτες χωρίς σύνορα» και Διεθνές Συνέδριο στο ΠΑΔΑ

Tην πραγματοποίηση της διετούς συνάντησης (Biennial Meeting)/Συνεδρίου του αμερικανικού φορέα «Εκπαιδευτικοί Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» (“Educational Leaders Without Borders/ELWB”) στις 2-4 Ιουνίου, 2021 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως και την επιθυμία του εν λόγω φορέα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού τμήματός του στο Ίδρυμα, ανακοίνωσε ο  πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.
Ειδικότερα, κατόπιν συνεργασίας με την κα Άννα Σαϊτη, Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονομικών της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔΑ και με τους συνιδρυτές του αμερικανικού φορέα κ.κ. Rosemary Papa, International Professor of Comparative Leadership at Soka University of America in Southern California, USA και Fenwick W. English, Professor and Department Chair of Educational leadership at Ball State University in Muncie, Indiana, USA υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ίδρυση του ευρωπαϊκού τμήματος (branch) του ELWB, το οποίο αποσκοπεί:
•    στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων
•    στη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
•    στη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών συνεδρίων
•    στην οργάνωση και λειτουργία κοινών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων
O “ELWB” είναι ένας παγκόσμιος φορέας εκπαιδευτικής ηγεσίας, αναγνωρισμένος για το κύρος, τη δυναμική και τη διεθνή εξωστρέφειά του, στις εργασίες του οποίου συμμετέχουν καταξιωμένες ακαδημαϊκές προσωπικότητες. Έχει δε ως πρωτεύοντα στόχο την προώθηση της ισότητας και την κοινωνική δικαιοσύνη αποσκοπώντας στην πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση (http://www.educationalleaderswithoutborders.com/).
 
Αναφορικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου τον Ιούνιο του 2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες το ερχόμενο διάστημα, ενώ η ανακοίνωση του συνεδρίου από τον “ELWB” βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: http://www.educationalleaderswithoutborders.com/events.html.
Η Καθηγήτρια Κα Άννα Σαϊτη που πρόσφατα μετακινήθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναλαμβάνει την ευθύνη του ευρωπαϊκού τμήματος του “ELWB”, όπως και τη διοργάνωση της σχετικής διετούς συνάντησης (Συνεδρίου). Για το Ίδρυμα οι εν λόγω διαδικασίες συνεισφέρουν στη βελτίωση της συνεχούς διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών προσπαθειών του.