Ταυτότητα

Εκδότης:  Παναγιώτης Καλδής

Συντακτική επιτροπή:  Α. Παπαποστόλου, Αθ. Χούπης, Ν. Μπενοπούλου

Δημοσιογραφική επιμέλεια:  Σ. Σιακαβάρας

Φωτογραφική επιμέλεια:  Ν. Αποστολόπουλος, Ευτ. Περιβολάρη

Γραφιστική επιμέλεια:  Α. Μουντζούρη

Επιμέλεια κειμένων:  Δ. Φυντάνογλου

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, 12210
Τηλ: +302105385100
Mail: press@uniwa.gr