Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ ο Ηλίας Μόσιαλος

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγορεύθηκε ο Ηλίας Μόσιαλος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του London School of Economics and Political Science (LSE). 

Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τέως Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής αναφέρθηκε στο έργο του αλλά και την προσωπικότητα του Ηλία Μόσιαλου και το ακαδημαϊκό ήθος, ακεραιότητα και επιστημονική δεοντολογία που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το ΠΑΔΑ στη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, την οποία, ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ως ειδικός σε θέματα δημόσιας υγείας και πολιτικής υγείας μπορεί να κατανοήσει και να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από αριστερά: Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τέως Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, και ο Καθηγητής κ. Ηλίας Μόσιαλος

Η Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη στην προσφώνησή της εστίασε στην πορεία του Ηλία Μόσιαλου, απόφοιτου της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, επισημαίνοντας ότι το διεθνούς αναγνώρισης έργο του χαρακτηρίζεται από πρωτοπορία και συνεχή αναζήτηση των βέλτιστων πολιτικών για τη διασφάλιση και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, διατυπώνοντας εποικοδομητικές και καίριες προτάσεις που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση.

Το έργο του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κουλιεράκης, ο οποίος επίσης ανάγνωσε την Αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ και ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν την περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλου, τα κύρια σημεία της οποίας ήταν:

  1. Η σημασία του δημόσιου χαρακτήρα των συστημάτων υγείας και παιδείας ως θεσμοί κρατικής παρέμβασης για την αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και των ανισοτήτων υγείας.
  2. Ο ρόλος της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, ο οποίος είναι υποβαθμισμένος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει η Ετήσια Έκθεση Υγείας του πληθυσμού, η οποία αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση των αναγκών υγείας, και τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας με στρατηγικό προσανατολισμό.
  3. Η σημασία της χάραξης Πολιτικής Υγείας και Δημόσιας Υγείας με σαφείς και προσδιορισμένους στόχους ποσοτικά αλλά και χρονικά, και η ακόλουθη λήψη των κατάλληλων μέτρων στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων.
  4. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στις πολιτικές δημόσιας υγείας ώστε κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη – Επιστήμονες Πολιτικών Δημόσιας Υγείας – να υπηρετούν τη χάραξη αυτών των πολιτικών και την αξιολόγηση της εφαρμογής τους, δηλαδή στελέχη που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας με συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να ασκούν αποτελεσματικά το κλινικό τους έργο.
  5. Η προσωπική του δέσμευση ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταλάβει τι σημαίνει Δημόσια Υγεία.

    (Φωτογραφίες: Ευτυχία Περιβολάρη)